Vyjadrenie: RÚ: Tridsiate výročie vzniku úradu

30. marca 2023 13:51
Bratislava 30. marca (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (úrad) si v novodobej histórii samostatnej SR pripomína 30. výročie jeho vzniku. Predchodca dnešného úradu - Telekomunikačný úrad SR bol zriadený 1. januára 1993. Zákon č. 96/1993 Z.z. z 24.3.1993(účinný od 5.5.1993), ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení Zákona č. 150/1992 Zb. ustanovil, že orgánmi štátnej správy telekomunikácií sú: ministerstvo, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky a oblastné telekomunikačné úrady. Všetky oblasti vtedajšieho úradu prešli veľkým posunom nielen z hľadiska rozsahu, či náročnosti odborných činností, ktoré úrad vykonáva, ale vykonali sa aj veľké zmeny v legislatíve. Rozsah pôsobnosti úradu rokmi neustále stúpa, čo si v súčasnej dobe vyžaduje neustále odborné vzdelávanie zamestnancov. Kým v minulosti nebol počítač, či internet pre zamestnancov samozrejmosťou, väčšina agendy nebola digitalizovaná a papier a pero boli základom, dnes je to už inak. "Úrad prešiel rokmi kompletnou technickou vybavenosťou, nielen pri výkone práce na úrade, ale aj v teréne, nevynímajúc využívanie špičkových novodobých informačných technológií. Zmeny tiež nastali aj v personálnej oblasti, ktorá si vyžaduje v prvom rade vyššiu odbornosť zamestnancov, profesionalitu, či právne povedomie," povedal predseda úradu Ivan Marták a dodal: "Som si istý, že tento úrad vo veľkej miere pomohol k modernizácii a komfortu využívania elektronických a poštových služieb." Úrad výraznou mierou prispel k otvoreniu telekomunikačného trhu pre viacerých telekomunikačných operátorov, k ponuke prepojenia sietí, čím sa zabezpečilo zdieľanie siete toho času monopolných slovenských telekomunikácií s inými operátormi, či lacnému medzinárodnému roamingu, vďaka čomu môžete v rámci EÚ telefonovať za rovnaké ceny ako u nás v SR. Stojí aj pri regulovaní cien Slovenskej pošty, bráni nevyžiadaným marketingovým volaniam, ktoré mnohých obťažujú a tak zabezpečil povinnosť používania marketingovej predvoľby (0)888 a následne spustenie Zoznamu telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní, do ktorého sa môže registrovať každý občan SR a vyhnúť sa tak rôznym telemarketingovým ponukám, o ktoré nemá záujem. Verejnosť sa častejšie môže stretnúť s činnosťou úradu napríklad pri problémoch s rušením televízie alebo rozhlasu, alternatívnom riešení sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivejšie vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Úrad tiež zabezpečuje aj skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre tých, ktorí chcú riadiť lode, či lietadlá. Veľkou mierou prispel k prenositeľnosti mobilného telefónneho čísla, či internetu od jedného operátora k druhému. Úrad je financovaný refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, tie určuje a vyberá v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Všetky náklady, prípadne neočakávané výdavky sú plne kryté z príjmov úradu, zároveň prispieva do štátneho rozpočtu financiami za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach. TASR o tom informovala vedúca tlačovo – informačného oddelenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Adriana Volfová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring