Vyjadrenie: Cudzinci môžu doplniť chýbajúcu pracovnú silu v doprave...

29. marca 2023 18:19
Vyjadrenie: Cudzinci môžu doplniť chýbajúcu pracovnú silu v doprave jednoduchšie Bratislava 29. marca (TASR) - Na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR schválila Vláda SR nariadenie, ktoré obnovuje režim udeľovania národných víz pre štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín. Cieľom je možnosť zamestnať u nás vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Pre rok 2023 je určených najviac 150 národných víz v profesii vodič autobusu a najviac 5-tisíc pre vodičov kamiónu. Ministerstvo práce aj týmto krokom a v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce. Vodič autobusu a vodič ťažkého nákladného vozidla vo vnútroštátnej aj medzinárodnej doprave. Na Slovensku ide o profesie s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Tieto povolania sú však nevyhnutnou súčasťou pre plynulý chod domácich a zahraničných dodávateľsko-odberateľských vzťahov a kritickú infraštruktúru. Vzhľadom na nedostatočný záujem domáceho obyvateľstva o zamestnanie v segmente dopravy, ministerstvo práce vytvorilo právny rámec, ktorý umožňuje jednoduchšie udeľovanie národných víz pre cudzincov z vybraných tretích krajín. Slovenská republika udelí v roku 2023 cudzincom najviac 150 národných víz v povolaní vodič autobusu a najviac 5000 národných víz pre vodičov kamiónu. Tieto kvóty vychádzajú z porovnania vývoja voľných pracovných miest a počtu záujemcov o tieto povolania. Nariadenie tak umožňuje naplnenie polovice voľných pracovných miest v povolaní vodič kamiónovej dopravy a takmer tretiny na pozícii vodič autobusu. Vďaka nariadeniu vlády môžu získať národné vízum na účel zamestnania občania Bieloruska, Srbska, Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménska, Moldavska, Ukrajiny, Kirgizska, Kazachstanu, Turkménska, Tadžikistanu, Uzbekistanua Azerbajdžanu. Pilotný režim udeľovania národných víz pre vodičov autobusov a kamiónov z tretích krajín zaviedla Vláda SR v apríli minulého roku. Nariadenie vtedy stanovilo kvóty národných víz v povolaní vodič autobusu v počte 150 a v povolaní vodič kamiónovej dopravy v počte 1 770. V roku 2022 Slovenská republika udelila spolu 1155 národných víz pre záujemcov o tieto profesie. K žiadateľom z pôvodne vybraných 9 krajín sa po novom môžu o národné víza hlásiť aj záujemcovia z krajín Strednej Ázie a tiež Azerbajdžanu. TASR o tom informoval tlačový odbor MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring