Vyjadrenie: Štátny tajomník pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť Slovinska na..

29. marca 2023 16:47
Vyjadrenie: Štátny tajomník pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť Slovinska na pôde ministerstva vnútra SR Bratislava 29. marca (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva vnútra (MV) SR Tomáš Oparty prijal v utorok 28. marca 2023 na pôde rezortu vnútra v Bratislave štátneho tajomníka pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť Slovinskej republiky Andreja Benedejčiča. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo na základe iniciatívy slovinského vysokého predstaviteľa Bezpečnostnej rady Slovinskej republiky. Išlo o jeho prvú návštevu na Slovensku. Cieľom stretnutia bola diskusia k aktuálnym témam: problematika Schengenu, vojna na Ukrajine a dopad na Slovensko/Slovinsko vrátane pomoci pre Ukrajinu, bezpečnostná situácia v Európe ako aj odporúčania slovinskej strany v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Vojna na Ukrajine a pripravenosť Slovenska na ďalšie možné migračné vlny boli dôležitým bodom vzájomnej diskusie. SR od vypuknutia konfliktu eviduje až 1,2 milióna prekročení štátnej hranice. Z tohto počtu prekročení bolo až 92 % ľudí ukrajinskej národnosti. Medzi utečencami sú najmä ženy 55 % a deti 24 %. Zároveň je zaznamenaný efekt postupného návratu späť na Ukrajinu, pričom cez slovensko-ukrajinskú hranicu sa vrátilo už viac ako milión ľudí. Štatútom dočasného útočiska disponuje v rámci SR viac ako 110-tisíc ľudí. Viceprezident Policajného zboru SR Damián Imre vyzdvihol koordináciu jednotlivých zložiek štátu v oblasti vytvárania aktualizácie kontingenčného plánu, ako aj snáh jednotlivých rezortov o integráciu Ukrajincov do pracovného prostredia. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Tomáša Opartyhoje dôležité, aby Slovensko v týchto procesoch pokračovalo. Prítomní hovorili aj o prijatí Chorvátska do spoločného Schengenského priestoru, čo slovinský predstaviteľ Bezpečnostnej rady Slovinska Andrej Benedejčič vníma ako správny krok. "Je potrebné, aby bola pomoc v ochrane hraníc smerovaná na všetky krajiny, ktoré čelia tlaku na svoje hranice," povedal Tomáš Oparty. Obaja štátni tajomníci sa zhodli na tom, že dočasné zavádzanie kontrol na vnútorných hraniciach, nie je v rámci základných princípov Schengenu správny krok. Diskusia sa zamerala aj na zdieľanie skúseností v boji proti hybridným hrozbám počas parlamentných volieb a monitoring dezinformačných aktivít na internete. Štátni tajomníci Slovenska a Slovinska sa zhodli na pokračovaní ďalšej výmeny informácií, a tiež na potrebe vzájomnej spolupráce policajných zborov oboch krajín. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu