Vyjadrenie: Slovensko splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj...

29. marca 2023 14:45
Vyjadrenie: Slovensko splnilo ďalší míľnik z plánu obnovy. Na výskum a vývoj pôjde ročne z rozpočtu 1 miliarda eur Bratislava 29. marca (TASR) - Vláda SR schválila Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030, čím sme splnili ďalší míľnik plánu obnovy. Stratégia počíta so zvýšením výdavkov aj nasmerovaním zdrojov k vyššej kvalite a spoločenskému dopadu. Slovensko má po rokoch víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života pomocou investícií a reforiem v oblasti výskumu, inovácií a talentu. Stratégia rieši tri kľúčové, na seba nadväzujúce oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť predvídateľné financovanie do kvalitného systému, ktorý umožní výskumníkom a inovátorom sústrediť sa na perspektívne projekty. Druhou oblasťou je rozvoj, lákanie a udržanie talentov zo Slovenska aj zahraničia. Nakoniec stratégia navrhuje nástroje ako uprednostniť oblasti výskumu, vývoja a inovácií, v ktorých má Slovensko ambíciu a potenciál excelovať. "Slovensko má dostatok talentov a nápadov, aby sme boli modernou a úspešnou krajinou. Dôležité sú však podmienky, ktoré im vytvoríme, aby sme ich podporili. Zatiaľ sa v podpore vedy a výskumu nachádzame na konci inovačných rebríčkov. Máme nedostatočné financie a systémy, ktoré originálne myšlienky brzdia. Som presvedčený, že schválená stratégia bude jasným plánom toho ako to zmeniť," povedal predseda vlády Eduard Heger. Súčasťou Národnej stratégie je Akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami, ktorý sa už sčasti napĺňa. V súčasnosti prebieha revízia verejných výdavkov a systému na vedu a výskum. Mal by sa znížiť počet agentúr, ktoré sa vede venujú, čo zníži aj administratívu a byrokraciu. Výzvy na projekty budú hodnotiť aj zahraniční hodnotitelia, čo zvýši kvalitu posudzovania. Cieľom opatrení je výrazné zjednodušenie štátnej podpory vedcov a inovátorov. "Národná stratégia sa úprimne usiluje o systémovú zmenu podpory vedy a inovácií na Slovensku. Na jej vzniku sa podieľalo viac ako sto kľúčových subjektov a množstvo jednotlivcov z vedecko-výskumného a inovačného prostredia. Veríme, že v oblasti vedy a inovácií dosiahneme posun, ktorý priláka talenty a zlepší kvalitu života na Slovensku," hovorí Michaela Kršková, prvá Chief Innovation Officer slovenskej vlády a generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), ktorej tím Národnú stratégiu vypracoval. Na výskum, vývoj a inovácie pôjde viac peňazí a financovanie bude predvídateľné vďaka novému efektívnemu systému. Do roku 2030 sa budú výdavky na tieto oblasti postupne navyšovať na úroveň 1 miliardy EUR zo štátneho rozpočtu, čo spolu so súkromnými investíciami znamená výdavky na úrovni 2% HDP. Cieľom je zvýšiť výdavky štátu a mobilizovať investície zo súkromného sektora. V dlhodobom horizonte sa tieto investície slovenskej spoločnosti vrátia viac ako dvojnásobne. Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vznikla v októbri 2021 ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti so zodpovednosťou za reformu riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácii. Jej úlohou je reformovať štátnu podporu výskumu a inovácií. VAIA je zároveň sekretariátom a výkonnou zložkou Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie. TASR o tom tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring