Vyjadrenie: Riaditelia migračných úradov V4 predpokladajú predĺženie...

24. marca 2023 19:09
Riaditelia migračných úradov V4 predpokladajú predĺženie dočasného útočiska do roku 2025 Bratislava 24. marca (TASR) - Riaditelia migračných úradov Vyšehradskej skupiny v súvislosti so slovenských predsedníctvom fóra diskutovali o skúsenostiach a dobrej praxi pri zvládaní príjmu osôb utekajúcich z konfliktom postihnutého územia Ukrajiny. Fórum sa uskutočnilo na pozvanie riaditeľa Migračného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR Jána Orlovského. Zúčastnení sa zhodli, že táto migrácia predstavuje bezprecedentnú výzvu, ktorú štáty zvládajú s maximálnym nasadením svojich kapacít. Počas posledného roka štáty regiónu ukázali nevídanú mieru solidarity pri poskytnutí ochrany a starostlivosti o tieto osoby. Počas stretnutia sa diskutovalo o ďalších súvisiacich výzvach, ktoré štáty prekonali a tiež o tých, s ktorými sa potýkajú v oblastiach príjmu, poskytnutia ubytovania, začlenenia na trh práce a vzdelávania. "V štátoch V4 panuje zhoda, že dočasnú ochranu bude vzhľadom na situáciu pravdepodobne nutné predĺžiť do roku 2025. Koncept dočasnej ochrany sa ukázal ako efektívny a flexibilný nástroj manažmentu tohto druhu migrácie a do budúcnosti by ho bolo vhodné zachovať ako jeden z nástrojov zvládania krízových situácií," uviedol riaditeľ Migračného úradu MV SR Ján Orlovský. Riaditelia migračných úradov zároveň skonštatovali, že posudzovanie migračných tlakov na úrovni EÚ by malo zahŕňať nielen počty žiadateľov o azyl, ale zohľadniť aj ďalšie ukazovatele na získanie lepšieho obrazu o situácii v oblasti migrácie. Zástupcovia krajín vyzdvihli regionálnu spoluprácu a zdôraznili potrebu koordinácie na úrovni EÚ v záujme regiónu. TASR o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu