Lučenec: Mesto zvýšilo ceny za nájom pozemkov či nebytových priestorov

19. marca 2023 17:25
Lučenec 19. marca (TASR) – Mesto Lučenec zvýšilo ceny za nájom pozemkov, poľnohospodárskej pôdy, nebytových priestorov či reklamných stavieb. Zvýšenie schválili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva prijala zvýšenie cien za prenájom pozemkov, nebytových priestorov a pozemkov na poľnohospodársku výrobu a záhradkárske využitie o 50 percent. V prípade nájmu pri umiestnení reklamných stavieb a pri využití stĺpov verejného osvetlenia došlo k nárastu o 100 percent. "Mesto pristúpilo k zvýšeniu nájmu z dôvodu nárastu inflácie, cien energií, zvyšovania výdavkov z titulu legislatívnych zmien štátu a potreby zvýšenia príjmov mesta," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová. Ako dodala, ak všetci nájomcovia podpíšu dodatky so zvýšeným nájomným, do mestského rozpočtu by malo zvýšenie priniesť približne 180.000 eur. Za zvýšenie nájmov hlasovalo 12 mestských poslancov, šesť bolo proti a dvaja sa zdržali. Poslancom mesta boli predložené aj listy od viacerých spoločností, pôsobiacich v Lučenci, tie zvýšenie nájmu o 50 či 100 percent označili za likvidačné. Za opodstatnené považujú nárast cien o 10 až 15 percent a avizovali, že nájomné zmluvy s mestom budú možno musieť pre zvýšené náklady ukončiť. lmu ima
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu