Oznámenie: Jarný RoadTrip 2023 štartuje

17. marca 2023 14:04
Bratislava 17. marca (TASR) - Po úspešnom minuloročnom Roadtripe Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov spúšťa v pondelok 20. marca 2023 zaujímavú aktivitu pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Jarný RoadTrip 2023. Cieľom Jarného RoadTripu 2023 je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne. Základom aktivity sú prezentácie lektorov najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie. Počas prednášky sa študenti budú môcť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku. Ďalšou časťou bude projekt Škola EÚ o fungovaní Európskej únie. Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bude aj atraktívna súťaž. Študenti dostanú za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014 - 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa by mala obsahovať operačný program, v rámci ktorého bol projekt realizovaný, rozpočet projektu aj skutočne vyčerpané finančné prostriedky a fotodokumentáciu. Súčasťou správy má byť aj cieľ projektu a najmä jeho prínos z hľadiska študentov. Pre víťazov súťaže sú pripravené mimoriadne atraktívne ceny rozdelené do dvoch kategórií: Pre školy: 1. cena ŠKOLA - 3x dataprojektor, 3x notebook 2. cena ŠKOLA - 2x dataprojektor, 2x notebook 3. cena ŠKOLA - 1x dataprojektor, 1x notebook Pre každého člena víťazného tímu (tímy môžu byť maximálne trojčlenné): 1. cena - herný notebook 2. cena - elektrická kolobežka 3. cena - outdoorová kamera Jarný RoadTrip 2023 odštartuje v pondelok 20. marca v Košiciach. Počas nasledujúcich dvoch týždňov navštívime ďalších deväť miest, a to Prešov, Bardejov, Starú Ľubovňu, Levoču, Banskú Bystricu, Topoľčany, Levice, Piešťany a Žiar nad Hronom, kde 31. marca RoadTrip 2023 ukončíme. Tešíme sa a na jeseň pripravujeme ďalšie prekvapenie. TASR o tom informovali z odboru informovanosti a publicity Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. pis
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu