Vyjadrenie: Andrej Stančík: Slovensko je dlhodobo nedostatočne personálne...

15. marca 2023 19:30
Vyjadrenie: Andrej Stančík: Slovensko je dlhodobo nedostatočne personálne zastúpené v inštitúciách EÚ, máme plán, ako tento stav zmeniť Bratislava 15. marca (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Andrej Stančík viedol 15. marca 2023 rokovanie Strategickej komisie SR pre európske záležitosti. Témami stretnutia rezortných partneriek a partnerov boli hlasovanie kvalifikovanou väčšinou hlasov (QMV) v Rade EÚ, personálna politika, digitálna politika, či konkurencieschopnosť hospodárstva a Priemyselný plán európskej zelenej dohody. "Slovensko je dlhodobo nedostatočne zastúpené v inštitúciách EÚ. V spolupráci s Európskou komisiou máme záujem tento problém riešiť, aj preto 28. marca spoločne podpíšeme Akčný plán pre geografickú rovnováhu pre Slovensko so sériou odporúčaní na zmenu tohto nepriaznivého stavu," vyhlásil A. Stančík. Štátny tajomník zároveň informoval kolegyne a kolegov o zintenzívnení diskusií o hlasovaní kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ (QMV) na pôde EÚ: "Naším cieľom je, aby sme boli aktívnym prispievateľom v tejto téme. K tomu je však dôležité viesť diskusiu na medzirezortnej úrovni a identifikovať oblasti, v ktorých by rozšírenie predstavovalo prínos pre Slovensko." Strategická komisia pre európske záležitosti združuje štátne tajomníčky a tajomníkov viacerých ministerstiev s cieľom diskutovať o témach, pri ktorých je potrebná široká medzirezortná spolupráca. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu