Vyjadrenie: MV: Mimoriadne povýšenie príslušníka Okresného riaditeľstva...

15. marca 2023 17:36
Vyjadrenie: MV: Mimoriadne povýšenie príslušníka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V Bratislava 15. marca (TASR) - Mimoriadnym povýšením do hodnosti kapitán dnes ocenil minister vnútra Roman Mikulec príslušníka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V za vysokú mieru podieľania sa na objasnení sériovej trestnej činnosti so sexuálnymi motívmi. Práve na základe informácií získaných oceneným príslušníkom došlo k obvineniu a následne aj zadržaniu páchateľa na území Českej republiky. Povýšený príslušník odboru kriminálnej polície zároveň za 20 rokov štátnej služby v Policajnom zbore dlhodobo dosahoval veľmi dobré výsledky vo výkone štátnej služby. Služobné úlohy plnil kvalitne aj nad rámec služobných povinností, za čo bol už niekoľkokrát ocenený. "Vždy, keď mám tú česť oceniť profesionálnu prácu príslušníkov Policajného zboru v tak závažných trestných činoch, cítim nesmiernu hrdosť. S hrdosťou však prichádza aj zodpovednosť, aby sme vytvárali pracovné podmienky, ktoré umožní dosahovanie takýchto výsledkov. Ďakujem za Vašu prácu," povedal minister vnútra Roman Mikulec. Pri mimoriadnom povýšení boli prítomní aj 1. viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Viliam Adamec. "Dnešné mimoriadne povýšenie príslušníka Policajného zboru nám ukazuje, že v zbore nájdeme stále množstvo policajtov, ktorí pracujú dlhodobo na kvalitatívne veľmi vysokej úrovni a za to im patrí nielen naša vďaka, ale najmä podpora," doplnil 1. viceprezident PZ Branko Kišš. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu