Školstvo: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach opäť pripravila prezenčný DOD

10. februára 2023 7:37
Košice 10. februára (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) sa v piatok koná na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Prezenčný DOD s programom organizujú po dvoch pandemických rokoch, počas ktorých sa maturanti a ďalší záujemcovia o univerzitné štúdium mohli oboznámiť s možnosťami štúdia len vo virtuálnej podobe. TASR o tom z FF UPJŠ informoval Marián Gladiš. DOD sa začína o 9.00 h v priestoroch fakultného kampusu na Moyzesovej ulici. Ako uviedla dekanka Oľga Orosová, návštevníci sa ocitnú v historických aj moderne vybavených výučbových priestoroch, stretnú sa s učiteľmi a študentmi a získajú informácie a skúsenosti cenné pre proces rozhodovania, kam ďalej po skončení gymnázia alebo strednej školy. FF je najmladšou fakultou UPJŠ v Košiciach. Ponúka bezmála 100 študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a sedem programov doktorandského stupňa štúdia. Fakultu tvorí 11 katedier a centrum jazykovej prípravy. "Záujem o štúdium našich študijných programov je vysoký a potvrdzuje, že profesionálna dráha prekladateľov, tlmočníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, historikov, politológov, filozofov, učiteľov či budúcich odborníkov v mediálnej oblasti je pre mladých ľudí veľmi príťažlivá," dodala. sem mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring