UPJŠ: Nová technológia môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie

1. februára 2023 9:21
Košice 31. januára (TASR) - Cezhraničná spolupráca troch univerzít a start-upu priniesla Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach výrazný úspech na poli transferu technológií. Uzavretá zmluva o prevode duševného vlastníctva priblíži praxi novú technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti umelého oplodnenia. Za Technologický inovačný park (TIP) UPJŠ o tom informoval Tomáš Zavatčan. Problém s neplodnosťou ročne postihuje vyše 48 miliónov párov po celom svete. Týka sa hlavne žien nad 40 rokov, ktorým sa s vekom znižujú šance na otehotnenie aj prostredníctvom umelého oplodnenia. Výsledky vedeckému výskumu na UPJŠ, Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, brnianskej Masarykovej univerzite a následnému finančnému vstupu českej holdingovej skupiny FABA Capital umožnia priblížiť praxi novú technológiu, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF - in vitro fertilizácia. Táto metóda patrí doposiaľ k najefektívnejším spôsobom liečby neplodnosti. Pre úspešný proces je kľúčová súhra mnohých okolností, medzi ktoré patrí aj výber vhodného embrya na transfer do maternice. Nová technológia, chránená patentovou prihláškou, identifikuje nové mikroRNA (miRNA) molekuly využiteľné v predikcii. "Zjednodušene povedané, identifikované molekuly predikujú aktuálnu pripravenosť žien a kvalitu embrya vhodného na proces umelého oplodnenia," vysvetlila docentka Miroslava Rabajdová z Ústavu lekárskej a klinickej biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ. "Prezentovaná inovatívna technológia spočíva v neinvazívnom odbere biologického materiálu bez akéhokoľvek poškodenia embrya, analýzou izolovaných molekúl miRNA z kultivačného média ako nových biomarkerov. Molekuly sú tak schopné napomôcť v personalizovanej medicíne pri predikcii úspešnosti IVF cez výber vhodného embrya," uviedla docentka Katarína Šoltys z Prírodovedeckej fakulty UK. Časť experimentálneho výskumu sa realizovala v laboratóriách Masarykovej univerzity v Brne. Vďaka sprostredkovaniu technológie do aplikačnej sféry sa univerzity stali významnou súčasťou riešenia problému neplodnosti. "Je veľmi dôležité, aby univerzity na poli výskumu spolupracovali a akademické poznatky prepájali s komerčným sektorom. Práve to je základom riešenia celospoločenských problémov, ako dokazuje aj prípad využitia miRNA pri IVF," zhodnotil prevod práv na vynález inovatívnej technológie rektor UPJŠ Pavol Sovák. O manažment celého procesu sa staral TIP UPJŠ. K podpisu zmluvy o prevode duševného vlastníctva na start-up FETUS, IVF a. s. došlo 20. decembra 2022 medzi štyrmi zmluvnými stranami. Úlohou start-upu, ktorý je súčasťou skupiny FABA Capital, je teraz komercializácia projektu v rámci IVF embryo transferov. "Vstupom do tohto projektu chceme celosvetovo znížiť počet nechcených potratov a zvýšiť šancu rodinám, ktoré sa chcú rozrásť o zdravého potomka," konštatoval Robert Flocius zo skupiny FABA. V rámci komercializácie akademických a univerzitných projektov vznikol nový inkubátor fabaincube. hol mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring