Vyjadrenie: Minister Karel Hirman prijal zástupcov druženia samosprávnych...

24. januára 2023 16:47
Vyjadrenie: Minister Karel Hirman prijal zástupcov druženia samosprávnych krajov SK8 Bratislava 24. januára (TASR) - Minister hospodárstva Karel Hirman dnes na pôde ministerstva hospodárstva prijal zástupcov združenia samosprávnych krajov SK8. Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna téma vysokých cien energií a riešení pre samosprávne kraje a jednotlivé subjekty verejnej správy v ich pôsobnosti. Minister Karel Hirman predstaviteľov a zástupcov združenia informoval o pripravovaných riešeniach na základe rozhodnutia vlády SR a finančných a administratívnych možností rezortu hospodárstva. Zástupcovia krajov pod vedením trnavského župana Jozefa Viskupiča identifikovali ako najväčší problém pokrytie finančných tokov v súvislosti s rapídnym nárastom cien energií pre subjekty verejnej správy v pôsobnosti žúp. Minister Hirman zároveň informoval zástupcov SK8, že na základe rozhodnutia vlády bude prostredníctvom ministerstva hospodárstva kompenzovaná cena elektrickej energie a plynu pre subjekty verejnej správy. Potvrdil, že platí ešte v minulom roku dohodnutá úroveň stropu vo výške 199 eur/MWh pre elektrickú energiu a 99 eur/MWh pre zemný plyn, pričom bude kompenzovaných 80 % oprávnených nákladov nad túto úroveň. Systém kompenzácií bude podobný ako pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ktorý bol ministerstvom spustený v decembri 2022. To znamená, že kompenzácie za fakturované dodávky elektriny a plynu sa začnú uhrádzať za rovnakých podmienok, ako v tejto výzve od februára 2023, a to spätne za január. Za takýchto podmienok a takouto formou bude zatiaľ kompenzované obdobie prvého kvartálu 2023. Zástupcovia SK8 taktiež upozornili na problém s cenami za dodávky tepla zo systému centrálneho zásobovania tepla (CZT) pre organizácie v pôsobnosti vyšších územných celkov, osobitne pre domovy sociálnych služieb. Minister Hirman potvrdil, že si je uvedeného problému vedomý, avšak musel konštatovať, že zatiaľ nedostal finančné zdroje aj na pokrytie kompenzácií dodávok tepla pre týchto odberateľov. "Ďakujem za naozaj veľmi konštruktívne stretnutie a diskusiu, pri ktorej sme si zároveň mohli identifikovať jednotlivé špecifiká a zákulisia problematiky dodávok energií pre verejnú správu. Súčasne som mal možnosť predstaviteľom SK 8 vysvetliť, aké sú kompetencie, možnosti a úlohy ministerstva hospodárstva za danej situácie," uviedol na záver minister Karel Hirman. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. pis
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu