V okrese Poprad pribudnú stojiská a nádoby na odpad s ochranou proti medveďom

17. januára 2023 14:43
Vysoké Tatry 17. januára (TASR) - Z eurofondov pribudne v okrese Poprad ďalších 116 zabezpečených kontajnerových stojísk, 113 zabezpečených nádob na komunálny odpad a 29 elektrických ohradníkov na zabezpečenie včelstiev. Posilní sa tiež Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR, vybavenie Správy Tatranského národného parku (TANAP) a zlepší sa aj komunikácia s verejnosťou. Počas utorkovej tlačovej konferencie vo Vysokých Tatrách o tom informoval dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Fungujúce preventívne opatrenia znižujú podľa jeho slov konfliktné situácie medveďa hnedého s človekom. V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v roku 2022 vďaka zabezpečeniu kontajnerových stojísk 32-násobne znížili hlásenia o výskyte medveďa oproti roku 2020, v meste Vysoké Tatry 11-násobne. Vysoké Tatry podľa envirorezortu dlhé roky doplácali na problém s nedostatočne zabezpečeným komunálnym odpadom, ktorý slúžil ako zdroj potravy a lákadlo pre medvede. Vhodne zabezpečených je v súčasnosti 43 percent komunálneho odpadu. Opatrenia priniesli výsledky a výrazne sa znížil počet hlásení s výskytom medveďa. Zásahový tím zaznamenal v roku 2020 v Starom Smokovci 128 hlásení. V roku 2022 iba štyri hlásenia. Situácia sa zlepšila aj v meste Vysoké Tatry, kde klesol počet hlásení z 202 v roku 2020 na 18 hlásení v roku 2022. "Účinné systémové a preventívne opatrenia znižujú prítomnosť odpadkových medveďov, ktoré si v minulosti navykli na ľahko dostupnú potravu. Synantropné medvede sčasti boli vystrieľané, sčasti sa tie ostatné poučili, že v obciach už nie je obživa taká bezproblémová. Skúsenosti z Vysokých Tatier zúročíme v ďalších v oblastiach Slovenska s výskytom veľkých šeliem," uviedol Budaj. Experti zo zásahového tímu zdôrazňujú potrebu pokračovať v preventívnych opatreniach. V ďalších oblastiach Slovenska výskyt medveďa ovplyvňujú aj zlé osevné plány. Problémové medvede tam získavajú potravu predovšetkým z kukuričných polí, ktoré sú často umiestnené v podhorských oblastiach v dotyku s národnými parkami. "Zamerať sa treba predovšetkým na aplikáciu dlhodobých preventívnych opatrení, súvisiacich s účinnejšími osevnými postupmi či nevhodne umiestnenými krmoviskami a vnadiskami poľovnej zveri," doplnil Michal Haring zo zásahového tímu. Z Operačného programu Kvalita životného prostredia bola schválená dotácia na projekt Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydlí. Žiadateľom je Štátna ochrana prírody SR. Súčasťou projektu sú preventívne opatrenia a tiež personálne a materiálové posilnenie zásahového tímu. Zásahový tím pre medveďa hnedého sa posilní o deväť členov, ktorých úlohou bude tiež mapovať ďalšie problémové lokality s výskytom medveďa a navrhovať vhodné riešenia. Vznikne tretí tím zásahového tímu Západ so sídlom v Martine. Zlepší sa tiež materiálové vybavenie zamestnancov Správy TANAP, ktorí budú dohliadať na funkčnosť zabezpečenia odpadu. Súčasťou prevencie je tiež osveta obyvateľov podhorských oblastí a turistov. Verejnosť má k dispozícii webový portál omedvedoch.sk, ktorý sa venuje životu medveďov a informáciám o tom, ako včas spozorovať a zareagovať na blízkosť medveďa. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy. man mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu