Košice a Prešov budú mať zastúpenie v Predstavenstve VVS

21. decembra 2022 15:52
Košice/Prešov 21. decembra (TASR) - Mestá Košice a Prešov budú mať zastúpenie v Predstavenstve Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). TASR o tom informovala riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková s tým, že voľbu zástupcu Košíc Ladislava Lörinca a zástupcu Prešova Martina Ďurišina vítajú. "Košice a Prešov sú najväčšími akcionármi vodární, považujeme preto za prirodzené ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Doterajší stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný," uviedol člen Správnej rady Klubu akcionárov a člen Predstavenstva VVS Daniel Kratky. Pripomenul, že doposiaľ boli vzťahy napäté. Nomináciu Lörinca odsúhlasili poslanci MsZ minulý týždeň. V minulosti Dozorná rada VVS odmietla do predstavenstva menovať predošlých nominantov za Košice. "Som rád, že poslanci vybrali zástupcu, ktorý má ich podporu. Ladislav Lörinc sa môže oprieť nielen o podporu poslancov, ale ako starosta Sídliska KVP a 'vicežupan' Košického samosprávneho kraja má silný mandát aj od samotných občanov. Verím, že sme svedkami začiatku novej éry vzťahov medzi vodárňami a mestom Košice, ktoré sa čoskoro pretavia aj do konkrétnych výsledkov," dodal Kratky. Ďurišin je poslanec mesta Prešov, člen mestskej rady a predseda komisie pre financie, rozpočet, správu mestských organizácií a obchodných spoločností. "V zmysle smerníc VVS samotnému rozhodnutiu o menovaní Lörinca a Ďurišina do predstavenstva predchádzalo vypočutie (tzv. hearing) členmi dozornej rady a predstavenstva spoločnosti a preukázanie odbornej spôsobilosti a nezávislosti kandidátov," dodala Hančaková. sem lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring