Vyjadrenie: Andrej Stančík v Barcelone: Stabilnejšie, demokratickejšie a pros...

24. novembra 2022 18:13
Vyjadrenie: Andrej Stančík v Barcelone: Stabilnejšie, demokratickejšie a prosperujúce južné susedstvo a región Stredomoria sú v záujme Slovenska Bratislava 24. novembra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík sa vo štvrtok 24. novembra 2022 v Barcelone zúčastnil na 7. Regionálnom fóre Únie pre Stredomorie (UfM) a ministerskom zasadnutí EÚ - Južné susedstvo. Podujatie upriamilo pozornosť na potrebu budovania užšej spolupráce, kolektívnej odolnosti, stability a autonómie, a to aj v kontexte ruskej agresie proti Ukrajine, ktorá ovplyvňuje aj tento región. Hlavnými témami rokovaní v rámci oboch formátov boli preto energetická a potravinová bezpečnosť, humanitárna pomoc či budúcnosť dodávok plynu a ropy. „Je našou úlohou, aby sme aj za hranicami Európskej únie zabezpečili mier a prosperitu, pretože to prispieva aj k našej, európskej stabilite a bezpečnosti. Musíme využiť potenciál, ktorý Únia pre Stredomorie ponúka a pretaviť ho vo vzájomný prospech,“ uviedol štátny tajomník A. Stančík dôvody, pre ktoré sú stabilita, bezpečnosť, prosperita a demokratický vývoj v susedstve EÚ aj v strategickom záujme Slovenska. Rok 2022 je zároveň „Rokom mládeže EÚ“. Fórum Únie pre Stredomorie preto prezentovalo aj priority práce s mládežou vrátane odporúčaní v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, výskumu a inovácií, dopravy či mobility. „Sme pripravení pomôcť a podeliť sa o naše skúsenosti s podporou konkrétnych aktivít týkajúcich sa rozvoja mládeže. Až dve tretiny populácie v krajinách južného susedstva EÚ tvoria mladí ľudia do 30 rokov, ktorí potrebujú vidieť možnosti svojho uplatnenia a začlenenia sa do plnohodnotného života,“ vyhlásil A. Stančík. Fórum UfM združuje ministrov zahraničných vecí členských krajín a ďalších partnerov podieľajúcich sa na spolupráci EÚ s krajinami regiónu Stredomoria. Ide o kľúčový nástroj na posilňovanie európskej politiky smerom k južnému susedstvu s cieľom napĺňať hlavné strategické ciele: stabilitu, rozvoj ľudského potenciálu a integráciu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gon
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu