Vyjadrenie: NSS SR: M. Tiso sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu SR

24. novembra 2022 17:02
Vyjadrenie: NSS SR: M. Tiso sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu SR Bratislava 24. novembra (TASR) - JUDr. Martin Tiso sa stal sudcom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Do sudcovskej funkcie ho vymenovala v pondelok 21. novembra 2022 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. JUDr. Martin Tiso doplní ako člen kasačný senát 6S. Riadiacou predsedníčkou tohto senátu je JUDr. Viola Takáčová, PhD. a ďalším jeho členom JUDr. Michal Matulník, PhD. JUDr. Martin Tiso študoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 na rovnakej univerzite zložil aj rigoróznu skúšku. Odbornú justičnú skúšku absolvoval v roku 2017. V minulosti pôsobil JUDr. Martin Tiso ako vyšší súdny úradník na Krajskom súde v Trnave. Od roku 2016 pracoval ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (správne kolégium) a po zriadení Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v roku 2021 prešiel so sociálnou agendou ako asistent sudcu na tunajší súd. "Nakoľko oblasť správneho súdnictva sa pre mňa stala miestom, kde som dostal príležitosť nadobudnúť odborné vedomosti, ako aj skúsenosti z aplikačnej praxe, či už v postavení vyššieho súdneho úradníka, alebo v prevažnej miere asistenta sudcu, som vďačný za príležitosť pôsobiť v tejto oblasti ako sudca. Som si plne vedomý vysokých nárokov kladených tak na odbornosť, morálne kvality ako aj značnú mieru zodpovednosti, ktorá je spojená s výkonom funkcie sudcu. Verím, že tieto požiadavky spĺňam a mnou nadobudnuté dlhoročné znalosti a skúsenosti dokážem zúročiť v odbornom a zodpovednom prístupe v súvislosti s výkonom funkcie sudcu," uviedol nový sudca Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Martin Tiso. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky má od pondelka (21. november 2022) 22 sudkýň a sudcov. Od 1. januára 2023 sa ich počet zvýši opäť o ďalšieho sudcu, a to JUDr. Michala Dzurdzíka, vo vzťahu ku ktorému Súdna rada Slovenskej republiky na jej 14. zasadnutí dňa 19. októbra 2022 rozhodla o jeho preložení z Krajského súdu v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR Michal Hajtol. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. luc
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu