Doprava: Cez bratislavské Kramáre nepremávajú trolejbusy, jazdí náhradná ... (2)

24. novembra 2022 14:32
Bratislava 24. novembra (TASR) - Linky trolejbusov mestskej hromadnej dopravy v Bratislave číslo 42, 49 a 64 cez Kramáre nepremávajú, a to v oboch smeroch. Zabezpečená je náhradná autobusová doprava. Dôvodom je podľa slov hovorcu Dopravného podniku Bratislava Martina Chlebovca spadnuté trolejové vedenie na úseku Pražskej ulice. Dodal, že spadnuté vedenie poškodilo osobné auto. Premávka trolejbusov je obmedzená aj v úseku Búdková, kde sa roztrhol trolej. Linka 47 rovnako nepremáva a zrejme sa rovnako zavedie náhradná autobusová doprava. UPOZORNENIE: Správa bola aktualizovaná v 2. odseku a rozšírená o 3. odsek. luc mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu