Vyjadrenie: V. Ledecký k návrhu ministerky V. Remišovej k pokutám za pomalé...

23. novembra 2022 13:36
Vyjadrenie: V. Ledecký k návrhu ministerky V. Remišovej k pokutám za pomalé čerpanie eurofondov Bratislava 23. novembra (TASR) - Ministerka Remišová chce pokutovať rezorty za pomalé čerpanie eurofondov. Neprekvapuje ma to. Cieľom vysokých úradníkov na MIRRI na čele s pani ministerkou bolo vždy koncentrovať rozhodovacie kompetencie do svojich rúk. Aktuálne aj pokutami. Veronika Remišová nedokáže pripustiť, že kľúč k lepšiemu čerpaniu eurofondov je najmä ich decentralizácia. Čo by však znamenalo oslabenie kompetencií ministerky a ich posilnenie smerom dolu k regiónom. Pre túto vládnu koalíciu neprístupné. Pokuty samotnému čerpaniu eurofondov a rozvoju regiónov nepomôžu. Práve naopak. Hrozba pokút prinesie viac napätia a menej spolupráce, čo čerpanie môže naopak spomaliť. Ministerstvo by sa malo zamerať najmä na podmienky čerpania a podpore funkčných nástrojov tak, aby motivovala k ich rýchlemu čerpaniu. V tejto oblasti pani ministerka dlhodobo zlyháva. TASR o tom informoval poslanec Národnej rady SR Vladimír Ledecký. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu