B.Bystrica: Mesto olympijských víťazov bude mať ulicu nazvanú Cesta olympionikov

23. septembra 2022 16:50
Banská Bystrica 23. septembra (TASR) – Banská Bystrica používa od roku 2014 prívlastok Mesto olympijských víťazov, teraz už bude mať aj ulicu pomenovanú po olympionikoch. Časť terajšej Hutnej ulice v mestskej časti Fončorda ponesie nový názov Cesta olympionikov. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí v tomto funkčnom období. Podľa dôvodovej správy "nové pomenovanie má všetkým občanom pripomínať úspechy olympionikov, ktorí reprezentovali krajinu i mesto Banská Bystrica. Je to vyjadrenie vďaky za ich úspechy a prispeje to k budovaniu lokálpatriotizmu". Uvažovalo sa aj o iných názvoch, napríklad Námestie olympionikov, Areál olympionikov či Ulica Olympionikov, o ktorých rokovali príslušné komisie zastupiteľstva spoločne s odborníkmi. Iniciátorom premenovania časti Hutnej ulice bol šéf Vojenského športového centra (VŠC) Dukla, zlatý olympionik v chôdzi, Matej Tóth. VŠC Dukla dlhé roky vychováva a pripravuje športovcov, ktorí reprezentovali bývalé Československo a neskôr Slovensko na štátnej i medzinárodnej úrovni. Mnohí športovci sa zúčastnili olympijských hier a priniesli aj najvyššie ocenenia. VŠC Dukla sídli na Hutnej ulici, hneď blízko je atletický a futbalový Štadión SNP, športová hala Dukla i krytá plaváreň na Štiavničkách. V budúcnosti sa počíta s revitalizáciou verejného priestranstva tejto športovej lokality s postupným dotvorením až do podoby námestia, ktoré by obyvateľom a návštevníkom mesta pod Urpínom pripomínalo úspechy generácií športovcov. ekc pop
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu