Oznámenie: TK ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana - dnes

22. septembra 2022 11:17
Tlačová konferencia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana sa uskutoční dnes, vo štvrtok 22. septembra o 13.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Agroinštitútu, š. p. na 1. poschodí, na Akademickej 4 v Nitre. Minister bude informovať o transformácii Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorých zlúčením vznikne nová znalostná a vzdelávacia organizácia pre pôdohospodárov. Hostia: - Zuzana Nouzovská, generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR - Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR - Štefan Adam, generálny riaditeľ Sekcie stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lk
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu