Vyjadrenie: M. Majer: Boj proti hybridným hrozbám si vyžaduje európsku ...

21. septembra 2022 18:24
Vyjadrenie: M. Majer: Boj proti hybridným hrozbám si vyžaduje európsku spoluprácu Bratislava 21. septembra (TASR) - Informačná vojna a jej dôsledky na spoločnosť boli predmetom dnešného rokovania štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariana Majera s Teijou Tiilikainen, riaditeľkou Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám vo Fínsku, ktorá navštívila slovenský rezort obrany historicky prvýkrát. Centrum ponúka na boj proti hybridným hrozbám svoju kolektívnu odbornosť a skúsenosti v prospech všetkých štátov Aliancie. "Už od anexie Krymu v 2014 sa neustále nachádzame v hybridnej vojne. Preto je viac než dôležité konzultovať, spolupracovať a zvyšovať interoperabilitu v boji proti hybridným hrozbám. Iba tak dokážeme úspešne bojovať proti informačnej vojne a jej dôsledkom na spoločnosť," uviedol M. Majer. Slovensko plánuje s Centrom spolupracovať pri plnení úloh z Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám schváleného v marci 2022. Okrem diskusie o rozvoji tejto kooperácie štátny tajomník M. Majer a riaditeľka Centra T. Tiilikainen hovorili aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete s ohľadom na ruskú agresiu na Ukrajine a tiež prebiehajúcu informačnú vojnu. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ktv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu