Vyjadrenie: MV: Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner hovoril ...

21. septembra 2022 16:50
Vyjadrenie: MV: Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner hovoril o ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva z Ukrajiny Bratislava 21. septembra (TASR) - V stredu 21. septembra sa za účasti štátneho tajomníka rezortu vnútra Vendelína Leitnera uskutočnila videokonferencia organizovaná Osobitnou predstaviteľkou generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorej hlavnou témou bolo zhodnotenie krokov a nové vízie k posilneniu ochrany zraniteľných skupín obyvateľstva s dôrazom na ženy a deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine. Osobitá predstaviteľka generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyla Kayacik úvodom konferencie vyzdvihla stále zlepšujúce sa opatrenia Slovenska v pomoci osobám utekajúcim pred vojnou na Ukrajine a to aj na základe intenzívnej spolupráci ministerstva so zástupcami Rady Európy, Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, ale aj ďalších inštitúcií a organizácií. Štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner prítomných zástupcov Rady Európy a ďalších spolupracujúcich organizácií ďalej informoval o aktuálnej situácii v súvislosti s príchodom osôb z Ukrajiny a o úspechoch v rámci integrácie a ochrany najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. "Z takmer 94.000 osôb, najmä žien a detí, ktoré získali štatút dočasného útočiska si viac ako 6000 pobyt oficiálne zrušilo a spolu s ďalším ešte neodhlásenými tisícami pokračovali v ceste inam alebo sa vrátili domov. Pre potreby nastavenia politiky inklúzie a integrácie a jej realizácie však v súčasnosti počítame s vyše 60.000 osobami, ktoré požiadali štát alebo samosprávu o jednu alebo viacero služieb," vyzdvihol štátny tajomník Vendelín Leitner. Od vypuknutia vojnového konfliktu sa denné počty prichádzajúcich znížili, faktom však ostáva, že stále ide o ženy a deti, ktoré sú najzraniteľnejšie a vyžadujú si špecifickejší druh pomoci a pozornosti zo strany kompetentných. "Výzvy nadchádzajúcich mesiacov nesúvisia len s počasím a faktom, že prišla jeseň, ale najmä s tým, že vojna sa neskončila a ničenie ľudských životov, Ukrajiny a jej miest pokračuje," uzavrel štátny tajomník Vendelín Leitner. TASR o tom informovali z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ktv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu