Vyjadrenie: MPRV zverejnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske...

20. septembra 2022 16:35
Vyjadrenie: MPRV zverejnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby SR, š. p. Bratislava 20. septembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zverejnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Plemenárske služby SR, š. p. Súčasťou kritérií a požiadaviek pre uchádzačov o túto pozíciu je aj predloženie Stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Plemenárske služby SR, manažérske, komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a riadiaca prax minimálne 2 roky. Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí - odborný test a osobný pohovor formou verejného vypočutia uchádzačov. Uzávierka prihlášok je 11. 10. 2022. Všetky informácie a zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Plemenárske služby SR, štátny podnik sú zverejnené na webe MPRV SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu