Oznámenie: Verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO

20. septembra 2022 15:47
Verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa uskutoční v piatok 23. septembra o 09.00 h v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR, Námestie slobody 1 v Bratislave. Otázky kandidátom bude klásť odborná komisia, zapojiť sa môžu členovia vlády, poslanci Národnej rady SR, ako aj široká verejnosť. Na verejnom vypočutí sa zúčastnia štyria kandidáti: Mgr. Ľubomír Kubička, JUDr. Peter Kubovič, Mgr. Tomáš Lepieš a Ing. Helena Polónyi. Zoznam uchádzačov vrátane životopisov je zverejnený tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie/. Odborná komisia bude uchádzačom klásť otázky z týchto tematických okruhov: organizácia a riadenie Úradu pre verejné obstarávanie, judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, zákon o verejnom obstarávaní v kontexte európskej judikatúry a verejné obstarávanie v praxi, vízia vo verejnom obstarávaní na päť rokov, ako aj otázky týkajúce sa osobnej integrity a odolnosti voči korupčným výzvam. Členmi odbornej komisie sú: Ing. Július Jakab, JUDr. Metod Špaček, PhD., PaedDr. Jaroslav Ivančo, Mgr. Jozef Sedlák, JUDr. Tibor Menyhart, JUDr. Peter Kozák, PhD., Ing. Roman Koreň, Mgr. Zuzana Petková, Mgr. Tomáš Kučera, LL.M., Mgr. Ján Kutan a Ing. Ľuboš Kostelanský. Na vypočutí kandidátov na predsedu ÚVO sa môže priamo zúčastniť aj verejnosť, pre ktorú je vzhľadom na kapacitné možnosti vyhradených 15 miest priamo v sále. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára: https://formulare.vlada.gov.sk/vypocutie-kandidatov-predseda-uvo/. Verejné vypočutie bude možné tiež sledovať naživo na FB profile Úradu vlády SR, verejnosť bude môcť klásť otázky aj prostredníctvom aplikácie Slido. TASR o tom dnes informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu