Oznámenie: Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí záujemcov o post ...

15. augusta 2022 16:45
Oznámenie: Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí záujemcov o post predsedu ÚVO Bratislava 15. augusta (TASR) - Na webovom sídle Úradu vlády SR je zverejnená výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pôvodný termín na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí bol do 16. augusta 2022. Vzhľadom na dovolenkové obdobie sa konečný termín posúva o jeden týždeň, žiadosti je teda možné predložiť až do 23. augusta 2022 do 15.00 h. Zámerom predĺženia lehoty je poskytnúť uchádzačom viac času na podanie žiadostí. "Naším hlavným cieľom je zrealizovať proces voľby predsedu Úradu pre verejné obstarávanie transparentným spôsobom. Veríme, že predĺženie lehoty na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí prispeje k prihláseniu čo najväčšieho počtu kvalitných záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie," uviedol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab. Funkčné obdobie súčasného predsedu ÚVO sa končí tento rok. Záujemca o post nového predsedu ÚVO musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, respektíve Národnou radou SR. Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti. Podrobné informácie o výzve spolu s požiadavkami na kandidáta sú zverejnené na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie/. TASR o tom informovali z tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ktv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu