Oznámenie: Národná banka Slovenska vyhlásila verejnú anonymnú súťaž ...

15. augusta 2022 15:30
Bratislava 15. augusta (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS. Týmto spôsobom si chce uctiť významnú slovenskú osobnosť, profesora Imricha Karvaša – významného slovenského ekonóma, národohospodára, právnika, vysokoškolského pedagóga a publicistu, popredného medzinárodne uznávaného odborníka v menovej oblasti, presvedčeného humanistu a vlastenca, ktorý do dejín vstúpil ako prvý guvernér. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je do 14. 10. 2022. Viac informácií k súťaži nájdete v priloženom linku: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/verejne-sutaze/vytvarny-navrh-sochy-imricha-karvasa-v-exterieri-budovy-nbs/ TASR o tom informoval komunikačný tím NBS. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. ktv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu