Vyjadrenie: Studne v okolí rieky Slaná sú bezpečné

4. augusta 2022 15:02
Bratislava 4. augusta (TASR) - Zástupcovia organizácií ministerstva životného prostredia (MŽP) sa na včerajšom medzirezortnom krízovom štábe zhodli na stálej potrebe monitorovania podzemných vôd v okolí toku rieky Slaná a na výbere efektívneho technologického riešenia zastavenia vytekania znečistenej vody z bane. O ňom sa rozhodne už budúci týždeň. Zástupcovia MŽP, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Vodohospodárskej výstavby aj Slovenského vodohospodárskeho podniku sa zhodli na zriadení expertnej skupiny, ktorá na základe svojej odbornosti a analýz odobratých vôd a ich prúdenia posúdi hydrologické monitoringy banských diel. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zmonitoruje aj sedimenty a spoločne so Slovenským vodohospodárskym podnikom budú monitorovať zloženie vody vytekajúcej do rieky. Podľa odberov, ktoré vykonal 26. júla 2022 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave, sa nebezpečné látky v studniach nenachádzajú. Pracovníci odobrali vzorky vôd z 20 studní v okolí rieky Slaná a ani v jednej vzorke nebolo zistené prekročenie najvyšších medzných hodnôt pre arzén, nikel a sírany. V dvoch vzorkách boli prekročené hodnoty mangánu. V tomto prípade ide s najväčšou pravdepodobnosťou o vplyv geologického podložia, pretože zvýšené hodnoty mangánu sú tu evidované dlhodobo. V 5-tich vzorkách boli prekročené hodnoty železa. Koncentrácie železa sú však v hodnotách, ktoré sú z odborného hľadiska zdravotne nevýznamné. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. mch
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu