Vyjadrenie: MŽP SR: Problém s drevom sa zhoršuje

4. augusta 2022 11:55
Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sa ohradzuje voči zavádzajúcej reakcii agrorezortu a štátneho podniku Lesy SR k návrhu MŽP na reguláciu exportu dreva v čase energetickej krízy. Pred niekoľkými dňami adresoval minister životného prostredia Ján Budaj dobromyseľnú výzvu ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelovi Vlčanovi, aby uskutočnil opatrenia na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva drevom. MŽP má totiž z národných parkov signály o nebývalej drahote a nedostatku dreva na kúrenie v rodinných domoch. Sklamalo nás, že reakcia ministra Vlčana, ani reakcia štátnych Lesov SR, nesmerovali k problému, ale ho iba zahmlievali. Z nepochopiteľných príčin podsúvajú verejnosti nepravdivé tvrdenie, že minister Budaj sa obrátil na ministra Vlčana s výzvou na reguláciu vývozu palivového dreva - a to sa vraj nevyváža! V skutočnosti minister Budaj odporúčal reguláciu vývozu dreva ako takého. Pokiaľ totiž zodpovední štátni úradníci neurobia nič, enormný rast cien, aj nedostatok dreva, budú pokračovať. To, že sa reakcia oboch inštitúcií vyhla meritu problému, môže byť signálom, že Lesy SR, aj agrorezort podcenili a naďalej podceňujú problém drahoty a nedostatku dreva. Na fakt, že situácia s drevom je vážna a zhoršuje sa, ministra Vlčana neupozornil iba rezort MŽP, ale napr. aj Slovenský zväz výrobcov tepla, ktorý vidí dôvod drahoty a nedostatku práve v exporte dreva do zahraničia, čiže podobne, ako minister Budaj. MŽP opakuje, že Slovensko potrebuje drevo, a to za dostupné ceny, pretože je pred nami zima 2022/23, v ktorej musíme rátať aj s prerušením dodávok ruského plynu. Zahmlievanie a odvádzanie pozornosti od tejto vážnej témy problém nevyrieši a preto nie je vhodné. Minister Budaj vidí riešenie v prioritizácii dreva na energetické účely pre domácnosti, pred vývozom dreva. Ale iste sú aj iné riešenia a možno ich minister Vlčan predloží. Najhoršie by ale pokračovanie v nekonaní. Preto minister Budaj navrhol ministrovi Vlčanovi, okrem regulácie vývozu, ešte dve ďalšie opatrenia: 1. Aby štát mal včasné informácie o dreve, ktoré sa ide vyvážať do zahraničia - a to v reálnom čase. Ako príklad poukázal minister Budaj na ostatnú novelu ministerstva pôdohospodárstva, ktorou sa zmenil zákon o potravinách tak, že štát zaviedol evidenčnú povinnosť pri vývoze strategických domácich surovín do zahraničia (od určitého objemu) z dôvodu potravinovej bezpečnosti štátu. Ak to išlo zaviesť pri potravinárskych surovinách, rovnako je možné zabezpečiť aj dáta o vývoze dreva, tentoraz z dôvodu energetickej bezpečnosti štátu. Pre vysvetlenie ešte dodávame, že v súčasnosti štát nemá mechanizmus, ktorý umožňuje priebežné sledovanie tokov dreva, smerujúcich do zahraničia. Tým pádom ani nie je schopný prijímať včasné opatrenia na trhu s drevom. Existuje síce štatistické vykazovanie alebo daňová evidencia, ale jedna aj druhá evidencia poskytuje obraz, až keď je už neskoro. 2. MŽP sa domnieva, že v súčasnosti je slabá aj ochrana pred nelegálnym rúbaním a vývozom dreva. Je najvyšší čas zintezívniť kontrolnú činnosť lesnícko-drevárskej inšpekcie, osobitne v prihraničných oblastiach. Štát musí byť schopný vymôcť právo aj v tejto oblasti, čím neochráni len dodržiavanie zákonov, ale najmä lesy Slovenska. A súčasne štát musí byť schopný zareagovať na mimoriadnu situáciu, akou je vojna na Ukrajine. O to viac, že v roku 2022 nebudeme zásobení dovozom dreva z Ruska (Rusko zakázalo všetok vývoz svojho dreva do zahraničia), ani dreva z Ukrajiny. MŽP na záver podčiarkuje, že v situácii energetickej krízy treba spojiť všetky sily, bez ohľadu na rezorty. TASR informovalo tlačové oddelenie MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu