Oznámenie: Pietne podujatie pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu

1. augusta 2022 15:31
Tlačová konferencia splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera po ukončení pietneho podujatia organizovaného pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu sa uskutoční v utorok 2. augusta o 14.30 h v Múzeu Slovenského národného povstania, Pietna sieň, Kapitulská 23 v Banskej Bystrici. Téma: Pamätný deň rómskeho holokaustu – význam jeho odkazu pre súčasnosť a politiku zameranú na rómske komunity. Na TK sa zúčastní poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a poslanec Národnej rady SR Peter Pollák. TASR o tom dnes informoval z Kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Úrad vlády SR Michal Šľachta. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu