Vyjadrenie: MPRV: Dnešným dňom prevzala Slovenska republika po Maďarsku už...

1. júla 2022 9:42
Vyjadrenie: MPRV: Dnešným dňom prevzala Slovenska republika po Maďarsku už svoje v poradí šieste Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4) Bratislava 1. júla (TASR) - Dnešným dňom prevzala Slovenska republika po Maďarsku už svoje v poradí šieste Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4). Rotujúce ročné slovenské predsedníctvo vo V4 (ďalej len "SK V4 PRES") bude prebiehať paralelne s predsedníctvom SR v Slavkovskom formáte a s českým a švédskym Predsedníctvom v Rade EÚ. Základná filozofia SK V4 PRES je postavená na troch hlavných princípoch: - pozitívna agenda a príspevok k spoločným európskych riešeniam; - pragmatický prístup a spolupráca v oblastiach, kde možno zosúladiť spoločné pozície so zohľadnením národných záujmov; -sektorálna dimenzia spolupráce s dôrazom na občana Priority SK V4 PRES v oblasti pôdohospodárstva sú: - Implementácia novej SPP po roku 2022 - Napĺňanie cieľov Stratégie „Z farmy na stôl“ (F2F) - Napĺňanie cieľov Stratégie EÚ pre pôdu do roku 2030 vo väzbe na uhlíkové poľnohospodárstvo - Implementácia Stratégie EÚ pre lesy do roku 2030 - Koordinácia práce v rámci iniciatívy BIOEAST Bližšie informácie sú zverejnené na webe. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu