Vyjadrenie: Najvyšší správny súd rozširuje ponuku informovania širokej...

30. júna 2022 14:43
Vyjadrenie: Najvyšší správny súd rozširuje ponuku informovania širokej verejnosti prostredníctvom svojho webového sídla Najvyšší správny súd sa rozhodol, v súvislosti s úsilím poskytnúť čo najviac informácií o svojich aktivitách, pravidelne informovať o rozhodovacej činnosti súdu formou tlačových správ. Na webovom sídle súdu tak jeho návštevníci nájdu najmä správy, ktoré sa spájajú s rozhodovacou činnosťou súdu. Novinkou sú tlačové správy, tzv. rozšírené analytické správy, ktoré svojim rozsahom a obsahom ponúkajú čitateľom možnosť podrobnejšie sa oboznámiť s rozhodovacou činnosťou najvyššieho správneho súdu. Na webovom sídle tak budú postupne zverejňované tlačové správy k vybraným rozhodnutiam, a to napríklad k uzneseniam predkladajúcim vec do veľkého senátu najvyššieho správneho súdu či k uzneseniam v konaní o súlade právnych predpisov, s ktorými sa súd obracia na Ústavný súd Slovenskej republiky. Tlačové správy bude najvyšší správny súd vydávať aj pri príležitosti, keď využije svoje oprávnenie obrátiť sa na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania. Súd bude informovať tiež o iných svojich rozhodnutiach, ktoré pútajú pozornosť verejnosti či sú inak zaujímavé. Analytické správy sú pripravované v spolupráci s konkrétnymi senátmi a v závere doplnené o rozhodnutie, respektíve o všetky dokumenty, ktoré s témou tlačovej správy súvisia. V prípade väčšieho záujmu o dané rozhodnutie si tak čitatelia nájdu na jednom mieste všetko potrebné. Najvyšší správny súd bude popri týchto tlačových správach aj naďalej zverejňovať aktuálne informácie k aktivitám predstaviteľov súdu a jeho Kancelárie. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho správneho súdu SR Michal Hajtol. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. mch
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu