UPJŠ v Košiciach plánuje rekonštrukciu budovy v areáli filozofickej fakulty

28. júna 2022 10:07
Košice 28. júna (TASR) – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach plánuje rekonštrukciu jednej z budov v areáli svojej filozofickej fakulty. V objekte, ktorý je posledné roky nevyužívaný, má byť materská škola (MŠ) aj univerzitná knižnica. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške približne 876.600 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o výzve na predkladanie ponúk zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Predmetom stavby je kompletná rekonštrukcia objektu, súvisiaca so zmenou účelu využitia s tým, že v objekte na prízemí bude zriadená MŠ s príslušným zázemím. Na prvom nadzemnom podlaží a v podkroví je priestor navrhnutý pre potreby univerzitnej knižnice," uvádza sa v oznámení. Pre potreby MŠ má byť v areáli zrealizované aj detské ihrisko a prístupová cesta k nemu. Objekt sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii medzi Moyzesovou a Kuzmányho ulicou, respektíve ulicou Dr. Kostlivého a areálom Slovenského rozhlasu. Postavený bol v roku 1907 pre niekdajší sirotinec, pôvodne išlo o jednopodlažnú budovu. Od 40. rokov minulého storočia má dve podlažia a podkrovie. Od 50. rokov slúžila ako nemocničný pavilón. sem mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu