B. Bystrica: Ocenila najúspešnejších žiakov škôl za reprezentovanie v súťažiach

23. júna 2022 14:12
Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Aj v tomto roku sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Ocenených bolo 35 školákov z ôsmich banskobystrických základných škôl (ZŠ). Jeden z nich získal mimoriadne ocenenie primátora mesta Jána Noska. TASR o tom informovala hovorkyňa Dominika Adamovičová. "Matúš Kukučka, žiak deviateho ročníka ZŠ Spojová, strávil pre svoje zdravotné znevýhodnenie so spolužiakmi a učiteľmi v triede počas roka málo času. Žiaľ, nemohol absolvovať mnohé aktivity, ktoré sú pre iných prirodzenou a každodennou súčasťou. Napriek tomu vždy, keď mu to zdravotný stav dovolil, zúčastňoval sa na prezenčnom štúdiu či školských činnostiach. Príkladnou bola jeho účasť a práca počas dištančného vyučovania, a to aj vtedy, keď aktivita zdravých spolužiakov slabla. Je pre nás príkladom hodným nasledovania," konštatovala riaditeľka školy Šárka Kováčová v súvislosti so žiakom, ktorý získal mimoriadne ocenenie primátora. Ďalší získali ocenenia za úspechy vo výtvarných, fyzikálnych, technických či literárnych súťažiach vrátane prednesu poézie, prózy, ale i v matematických, geografických a dejepisných olympiádach. "Mal som opäť tú česť oceniť najlepších žiakov našich škôl. Gratuloval som mladým ľuďom, ktorí úspešne reprezentovali nielen seba, ale i prácu a výchovu pedagógov a rodičov. Aj vďaka ich nasadeniu môžeme byť na nich právom hrdí. Som presvedčený, že najmä v súčasnej dobe potrebujeme mladú generáciu, ktorá je zodpovedná, plná entuziazmu a zapálená pre dobrú vec," zdôraznil Nosko. ekc liv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu