Bratislava: Mestskí poslanci schválili strategický dokument Bratislava 2030

23. júna 2022 13:32
Bratislava 23. júna (TASR) – Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok strategický dokument Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030. Podľa hlavného mesta je základným kameňom budúceho strategického plánovania postaveného na dialógu mesta a jeho obyvateľov. Okrem vízie obsahuje dokument aj analytickú, strategickú, finančnú aj realizačnú časť. Dokument poukazuje na to, že Bratislava aj pre svoje historické a geografické východisko nebola v podstate nikdy rýdzo slovenským mestom. "Umiestnenie v srdci stredoeurópskeho regiónu, kde administratívne hranice mesta sú zároveň aj z časti národnými hranicami, hovorí jedno – Bratislava nemôže byť hlavným mestom jedného etnika, národnosti či homogénnej skupiny ľudí," konštatuje vízia so zámerom vytvorenia dobrého, moderného a inovatívneho mesta pre všetkých, ktorí sa v ňom rozhodnú usídliť. Strategická časť dokumentu je rozdelená do troch kľúčových kapitol, od ktorých sa odvíja stratégia mesta, a to starostlivosť, dostupnosť a odolnosť. Jednotlivé kapitoly prepájajú a integrujú viaceré oblasti rozvoja mesta a pomenúvajú strategické a špecifické ciele, stanovujú systém merateľných ukazovateľov a navrhovaných opatrení. Pozornosť sa sústreďuje napríklad na dostupné bývanie, kvalitné vzdelanie, bezpečnosť, spoluprácu, komunitné vzťahy, ale aj kultúru, ochranu životného prostredia či klimatickú odolnosť. O Bratislave hovorí ako o silnej a konkurencieschopnej metropole či digitálne sebavedomom meste. Dokument tiež definuje vzťah stratégie k mestským častiam. Na tvorbe strategického dokumentu Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 – 2030 sa podieľali predstavitelia verejného, súkromného, občianskeho i akademického sektora. Spracovaný bol vzhľadom na termín konca platnosti Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020, v predĺženej platnosti do 30. júna 2022. hl mia
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu