Cirkvi: Trnava si pripomenie 100. výročie Trnavskej apoštolskej administratúry

23. júna 2022 12:09
Trnava 23. júna (TASR) – V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave si v piatok Trnavská arcidiecéza na slávnostnej omši pripomenie 100. výročie vzniku Trnavskej apoštolskej administratúry. Celebrovať ju bude arcibiskup Ján Orosch, informuje o tom na svojom webe. Trnavská apoštolská administratúra bola zriadená 29. mája 1922 a existovala až do roku 1977, keď ju pápež Pavol VI. povýšil na arcidiecézu s názvom Trnavská arcidiecéza. Vznikla ako dočasné riešenie cirkevnej správy toho územia Ostrihomskej arcidiecézy, ktoré po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 pripadlo novovzniknutému Československu. Prvým apoštolským administrátorom bol menovaný Pavol Jantausch. Definitívnemu vyriešeniu nepriala medzinárodná situácia i nástup komunizmu po roku 1948. Bolo dosiahnuté až 30. decembra 1977, keď pápež Pavol VI. apoštolskou konštitúciou oddelil územie Trnavskej administratúry od Ostrihomskej arcidiecézy a upravil jej hranice. Toho istého dňa bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia a apoštolská administratúra v Trnave bola povýšená na arcibiskupstvo. don mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu