Oznámenie: Zvolanie 69. schôdze Národnej rady SR

22. júna 2022 19:17
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvoláva predseda NR SR Boris Kollár 69. schôdzu Národnej rady SR po skončení 68. schôdze NR SR v rokovacej sále NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave. Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Budajovi, poverenému riadením Ministerstva životného prostredia SR (tlač 1073). Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kh
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu