Vyjadrenie: I.Brocková: Našim cieľom je lepšie nastavenie priorít a zlepšenie...

21. júna 2022 17:22
Vyjadrenie: Štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková: Našim cieľom je lepšie nastavenie priorít a zlepšenie koordinácie domácich aktérov ekonomickej diplomacie Bratislava 21. júna (TASR) - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (21. 6.) viedla rokovanie Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí. Členmi pracovnej skupiny Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu sú zástupcovia rezortov, inštitúcií a implementačných agentúr, ktorí sa podieľajú na presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí. Ingrid Brocková: "Našim cieľom je zvýšenie efektívnosti ekonomickej diplomacie identifikovaním priorít, lepšou koordináciou a modernizáciou našich služieb pre podnikateľskú verejnosť. Dnes sme partnerom predstavili Akčné plány, ktoré mapujú existujúce a budúce aktivity Slovenska v oblasti ekonomickej diplomacii v zahraničí. Prezentovali sme aj plán podnikateľských misií, medzirezortných komisií, veľtrhov a výstav v druhom polroku 2022." Akčné plány nadväzujú na vládou SR schválenú Koncepciu vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na obdobie 2022-2030. Ich cieľom je identifikovanie aktuálneho stavu a plánovaných aktivít ekonomickej diplomacie Slovenska v zahraničí. Členovia pracovnej skupiny dnes tiež diskutovali o negatívnych dôsledkoch ruskej agresie na slovenské hospodárstvo a podnikateľské subjekty Slovenska. "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pomáha našim susedom na Ukrajine predovšetkým formou humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Je však potrebné zlepšiť koordináciu verejného a súkromného sektora pri riešení negatívnych dopadov vojny na slovenskú ekonomiku a začať sa intenzívne venovať zapojeniu Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny," potvrdila štátna tajomníčka. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. her
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu