Vyjadrenie: Minister Budaj spolu s britským veľvyslancom navštívili víťazov ...

20. júna 2022 19:47
Vyjadrenie: Minister Budaj spolu s britským veľvyslancom navštívili víťazov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Bratislava 20. júna (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj dnes spolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom navštívil Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej ulici v Bratislave. Práve táto škola sa aktívne zapája do environmentálnych projektov v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Študenti školy ministrovi Budajovi a britskému veľvyslancovi Bakerovi predstavili dva ekologické projekty. Projekt "Zelené kopce", ktorý spája expedície po slovenských kopcoch so zbieraním odpadu a šírením osvety. Projekt získal Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Podľa ministra Budaja je skvelé, že dnešná mladá generácia pozorne vníma problém klimatickej krízy a a prináša aj nápady na zmierňovanie jej dôsledkov. „Spojiť do jedinej aktivity pobyt v prírode, verejne prospešnú činnosť a vzdelávanie je skutočne nasledovaniahodným príkladom,“ vyzdvihol v príhovore minister Budaj. Riaditeľke školy Elene Skalnej, učiteľom aj študentom zároveň poďakoval za ich úsilie v environmentálnej oblasti. Druhým prezentovaným projektom školy bol "Eco Club", ktorý organizoval pravidelné zbierania odpadu a vzdelávanie v oblasti ekológie. Súčasťou návštevy bola aj diskusia s riaditeľkou školy, študentami aj učiteľmi, ktorí vedú environmentálne projekty. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dlhodobo podporuje environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu pre všetky vekové kategórie, a to jednak priamo, alebo prostredníctvom svojich organizácií, ako Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Národná ZOO Bojnice, Slovenské banské múzeum (SBM), Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a ďalšie. MŽP SR spoločne s Envirofondom len prednedávnom predstavili 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu, teda dotačného mechanizmu, z ktorého môžu žiadať o podporu výchovno-vzdelávacích aktivít v tomto ročníku aj školy. Projekty sú podporené až do výšky 5 000 eur a pre rok 2022 je pre Zelený vzdelávací fond pripravených na podporu až 150 000 eur. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu