Vyjadrenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej...

20. júna 2022 16:19
Vyjadrenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo výberové konanie Bratislava 20. júna (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik. Súčasťou kritérií a požiadaviek pre uchádzačov o túto pozíciu je aj predloženie návrhu Stratégie a koncepcie rozvoja Hydromeliorácie, štátny podnik; znalosť právnych predpisov v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva súvisiacich s problematikou hydromeliorácií; znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s predmetom činnosti štátneho podniku. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: poľnohospodárske, prírodovedné, technické, ekonomické alebo právnické a riadiaca prax minimálne 2 roky. Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí - odborný test a osobný pohovor formou verejného vypočutia uchádzačov. Uzávierka prihlášok je 8. 7. 2022. Všetky informácie a zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa Hydromeliorácie, štátny podnik sú zverejnené: https://bit.ly/3tIE1Co TASR o tom informoval TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie Kancelária ministra MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu