Na Trnavskej univerzite v Trnave otvorili telemedicínske simulačné centrum

1. júna 2022 14:05
Trnava 1. júna (TASR) – Telemedicínske simulačné centrum (TSC) otvorila v stredu Trnavská univerzita (TU) v Trnave. Je prioritne určené na podporu výučby na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, jeho vybudovaním sa univerzita podľa prorektora pre rozvoj a informačné technológie Mareka Majdana zaradila medzi špičku vo výučbe ošetrovateľstva v zdravotníckych vedách na Slovensku i v európskom kontexte. Výučba v ňom začne prebiehať v novom akademickom roku 2022/2023. "Podmienkou neustáleho skvalitňovania vzdelávania v ošetrovateľstve je implementácia moderných a technicky pokročilých systémov a pomôcok, ktoré zohľadňujú pokrok v tejto oblasti. Trendom poslednej dekády je využívanie hardvérových a softvérových nástrojov, ktoré dokážu do veľkej miery simulovať kontakt s pacientom a rozhodovacie postupy v ich ošetrovaní a liečbe," uviedla prodekanka fakulty Silvia Puteková. Ako doplnila, trnavské centrum je v rámci Slovenska unikátne tým, že je prvým pre nelekárske zdravotnícke odbory. TSC disponuje okrem iného virtuálnym pacientom Susie, simulátorom staroby, robotom Nao. Študenti si na ňom môžu osvojovať postupy pri zdravotnej starostlivosti u pacientov aj v domácom prostredí alebo zariadeniach sociálnej starostlivosti. Umožní zaznamenávanie a spracovanie fyziologických funkcií ako EKG, glykémia či krvný tlak. Všetky hodnoty bude možné prenášať bezdrôtovo do mobilných telefónov či počítačov. Simulátor pozostáva zo simulačnej miestnosti a z kontrolnej miestnosti, kde bude pedagóg sledovať prácu študenta. "Systém funguje prostredníctvom audiovizuálneho kontaktu medzi nimi, súčasťou je sústava na zber údajov počas samotnej simulácie ošetrovania, ktorá umožní podrobné hodnotenie zákrokov a ich efektivitu," uviedol dekan fakulty Jaroslav Slaný. TSC vybudovala TU z vlastných zdrojov fakulty a s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Trnavského samosprávneho kraja. V rámci prípravy a realizácie prebiehala tiež spolupráca s odborníkmi z oblasti zdravotníckej informatiky z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam, foto a video. don mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu