Stanovisko: Vyjadrenie poslanca NR SR M. Kuriaka k dopadom protiinflačného...

29. mája 2022 11:36
Stanovisko: Vyjadrenie poslanca NR SR M. Kuriaka k dopadom protiinflačného balíka na samosprávu Bratislava 29. mája (TASR) - K medializovaným informáciám ohľadom negatívnych dopadov aktuálne schválenej tzv. protiinflačnej pomoci rodinám. Nedokážem pochopiť koľko odporu, paniky, vášní a poloprávd vyvolála pomoc rodinám s deťmi. Schválený návrh je pre rodiny s deťmi nevyhnutný a návrh zákona podporujem. Snáď stále, aj v dnešnej dobe by malo platiť, že "RODINA JE ZÁKLAD SPOLOČNOSTI" . Investícia do rodín sa určite oplatí a vráti , niet lepšej a výhodnejšej investície. Som otcov veľkej rodiny a pochádzam z veľkej rodiny, z vlastných odžitých skúsenosti veľmi dobré poznám radosti, starosti a potreby rodín. Rodiny s deťmi na Slovensku si po desaťročiach prázdnych sľubov pomoc od štátu zaslúžia a súrne ju potrebujú hlavne v súčasnej ťažkej situácii. Protiinflačná pomoc nielen na Orave, kde sa rodí najviac deti zvýši kúpyschopnosť obyvateľstva, čo sa sekundárne prejaví aj na finančnej kondícií obyvateľstva či samotných obcí / miest. Neviem si predstaviť, žeby sme rodinám neposkytli pomoc práve v tejto situácii obrovského zvyšovania cien všetkých druhov tovarov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vypočítala, aké budú efekty trvalej pomoci – teda vyššie prídavky, väčší daňový bonus a krúžkovné vo výške 60 eur – na príjmy rodín v roku 2023. Čím bude hrubý príjem rodiny nižší, tým viac sa zvýši jej príjem. Rodina s najnižším hrubým príjmom od 98 do 389 eur si prilepší po schválení balíčka o 24,2 percenta. Na druhej strane rodina s najvyšším hrubým príjmom od 1429 do 2993 eur si prilepší o 4,6 percenta. Z úcty a z ohľaduplnosti k rodinám s deťmi im túto pomoc doprajme. Hľadajme spôsoby ako to spoločné zvládnuť, možno aj za cenu niečo pre to obetovať. Verím, že spoločnými silami, vzájomnou komunikáciou to zvládneme. V samosprávach je veľa šikovných, múdrych primátorov, starostov, ktorí spravujú svoje obce veľmi dobré, k spokojnosti svojich občanov. Verím, že tak ako doteraz samosprávy zvládli mnohé ťažké situácie, dokážu to aj v súčasnosti. Dlhoroční primátori a starostovia dobre vedia a pamätajú si s čím všetkým museli aj za prechádzajúcich vlád zápasiť...Je nielen na Orave, ale aj mimo, veľa schopných zástupcov samospráv poznám. Nepamätám si, žeby ZMOS vyhlasoval štrajkovú pohotovosť a odporúčal stiahnuť vlajky na pol žrde. Určite nie je vhodné robiť politiku a naschvály ešte aj z pomoci rodinám s deťmi, ktorá je za posledné desaťročia najväčšou, najsolidarnejšou a najhumannejšou. Nie je to pomoc o pár centikoch, ale je reálna v desiatkach eur navyše, adresná, lebo skončí v peňaženkách našich rodín s deťmi a zabezpečí im dôstojnejšie žiť. Samosprávy dostali ponuku sadnúť si za rokovací stôl a pomocnú ruku od ministerstva financií ochotu komunikovať. Treba to využiť k vzájomnej spokojnosti. Po náročných rokovaniach ministerstva financií konštatujem, že samosprávy neprídu o žiadne finančné prostriedky. Napriek tomu, že dôjde k zníženiu dane rodinám prostredníctvom vyššieho daňového bonusu na dieťa (samosprávy sú financované aj z prerozdelených DPFO), príjmy samospráv budú medziročne naďalej narastať. Vďaka vyššiemu výberu daní budú mať samosprávy stále o desiatky miliónov viac ako majú v rozpočte na tento rok. Predmetná problematika bola komunikovaná najmä z ministerstvom financií. Ministerstvo financií sa rázne ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam o znížení príjmov samospráv po zavedení prorodinných opatrení. Rezort argumentuje najmä dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021. Príjmy samospráv z dane z príjmov fyzických osôb budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným (3,44 miliardy eur), pričom vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch má pokračovať rast postupne až na 3,87 miliardy eur v roku 2025. Samosprávam je ministerstvo pripravené v odôvodnených prípadoch poskytnúť kompenzačné opatrenia týkajúce sa napríklad úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022 či kompenzácií týkajúcich sa rastu cien energií. V odôvodnených prípadoch je ministerstvo pripravené odpustiť obciam či krajom časť poskytnutých návratných výpomocí z minulosti. Zároveň ministerstvo financií pripomína aj to, že v roku 2020 poskytlo finančnú pomoc 1727 samosprávam v celkovom objeme 151.919.185 eur. V tejto súvislosti ministerstvo konštatuje, že danú pomoc vtedy nevyužilo alebo nemuselo využiť ďalších 1207 samospráv, čo poukazuje na to, že ich finančná kondícia nebola ohrozená. Ministerstvo poukazuje tiež na to, že v rámci bežných rozpočtov vykázali miestne samosprávy za rok 2021 prebytok vo výške 420 miliónov eur a krajské 138 miliónov eur. Pri poukázanej sume z podielových daní to v prípade obcí a miest predstavovalo vyše 18 percent celkovej sumy, v prípade krajov je to 14 percent poukázaného príjmu. Ministerstvo financií SR v nadväznosti na prorodinný balík pomoci pripomína, že samosprávam ponúka pomocnú ruku, a to v návratnej tak aj nenávratnej forme. V tejto súvislosti platí, že ministerstvo financií pozýva ZMOS, ÚMS a SK8 na detailnejšie rokovania, týkajúce sa napríklad: možnosti poskytnutia kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k rastu cien energií úprav daňového mixu zníženia finančnej záťaže miest, obcí a samosprávnych krajov odpustením časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti úpravy využitia rezervného fondu v roku 2022, a podobne Ministerstvo financií nedá samosprávam zahynúť, vníma samosprávy ako rovnocenných partnerov v sociálnom dialógu a správe vecí verejných. Ministerstvo financií oceňuje prácu samospráv počas pandémie aj ukrajinskej krízy. Očakáva tak ich individuálne kvantifikácie dotknutých samospráv a konštruktívnu diskusiu. Verím že spoločnými silami aj túto ťažkú situáciu zvládneme...Kvôli pomoci rodinám a deťom to stojí za to. Kde je vôľa, tam je cesta. Poslanec Národnej rady SR za OĽANO Milan Kuriak. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu