Vyjadrenie: Poslanec M. Kuriak žiada prezidentku, aby protiinflačný balík...

28. mája 2022 11:21
Vyjadrenie: Poslanec M. Kuriak žiada prezidentku, aby protiinflačný balík rodinám s deťmi nevetovala Bratislava 28. mája (TASR) - Pani prezidentka nielen ako poslanec Národnej rady (NR) SR, ale aj ako otec veľkej rodiny a ako človek pochadzajuci z deviatich detí Vás žiadam, aby ste podpísali protiinflačný balík, ktorý pomôže rodinám s deťmi v tejto náročnej situácii. Pomoc rodinám rodinám na Slovensku práve dnes považujem za kľúčovú. Schválený návrh je pre rodiny s deťmi nevyhnutný a návrh zákona podporujem. Podporujem ho nielen ako vládny poslanec, ale hlavne ako otec rodiny, ktorý pozná, aké vysoké zaťaženie rodinných rozpočtov v poslednej dobe nastalo. Z údajov štatistického úradu SR je zrejmé, že miera inflácie prekonáva hranicu 11%, na pultoch obchodov zaznamenávame už 3 vlnu zdražovania za posledných 6 mesiacov. Základné potraviny, benzín, mäso, či iné nevyhnutné potreby sa pre státisíce občanov Slovenska začínajú stávať luxusom. S týmto stavom je rozhodne potrebné niečo robiť. Vláda, Vy pani prezidentka, ako aj my poslanci sme tu na to, aby sme pomáhali. Áno je jasné, že navrhované legislatívne opatrenia budú drahé, ale zároveň sa nemôžeme prizerať ako tisícky rodín upadajú do čoraz hlbšej biedy, že rodičia malých detí musia denne rozmýšľať z čoho pokryjú výdavky na jedlo alebo či na konci mesiaca zostanú rodine peniaze pre deti na krúžky či oblečenie. Poskytovanie pomoci v týchto zlých časoch nie je žiadnou novinkou ani v susedných krajinách. Vlády západných krajín už smerujú miliardy eur pre ľudí, ktorí vo svojich peňaženkách pociťujú zvýšené výdavky na energie či potraviny. Napríklad v Česku zvýšili a rozšírili možnosť získať príspevok na bývanie. Český model dorovnáva náklady na bývanie tým, ktorých výdavky na bývanie presahujú 30 percent z čistého príjmu. Nemecko sa rozhodlo na zmiernenie inflačného šoku rozdať všetkým zamestnancom šek v hodnote 300 eur. Ďalších sto eur nemecká vláda nasmerovala pre tých, ktorí poberajú sociálnu pomoc. Poľská vláda v snahe o spomalenie inflácie dočasne od 1. februára upravila daň z pridanej hodnoty na šesť mesiacov. Pri pohonných hmotách ju znížila z 23 na 8 percent, pri potravinách ju stlačila z piatich percent až na nulu. Maďarsko z rovnakého dôvodu ceny palív zastropovalo už vlani 15. novembra, a to na hranici 480 forintov (približne 1,27 eura) za liter pre benzín i naftu. Aj toto sú príklady pomoci vlády pre svojich občanov. V týchto ťažkých časoch nemôžeme prioritne pozerať na ukazovatele ako sú verejný dlh krajiny či HDP. Musíme vnímať potrebu pomoci pre rodiny, ktoré sú z mesiaca na mesiac v čoraz horšom postavení. Som toho názoru, že predstavená inflačná pomoc smeruje prioritne k najviac zraniteľným skupinám obyvateľstva. Samozrejme nájdu sa aj výnimky, ktorým možno táto pomoc nebude úplne prínosná, avšak podľa môjho názoru vláda urobila maximum pre tých najzraniteľnejších. Som toho názoru, že vláda v boji s infláciou predstavila jednorazové aj systémové opatrenia. Za seba by som rád videl krytie výpadku v štátnom rozpočte, ktorý táto pomoc spôsobí zvýšením daní na veci, ktoré ľudia k bežnému životu nepotrebujú, ako napr. alkohol či cigarety. Alkohol spôsobuje v našej spoločnosti veľa ľudského nešťastia a je cenovo veľmi prístupný. Rovnako by sme tak mohli uvažovať aj o hazarde. Napríklad výhry v štátnej lotérií v tipose nepodliehajú zdaneniu, čo by sa mohlo v súvislosti s touto situáciou zmeniť a tým by sa našli ďalšie prostriedky pre najzraniteľnejších. Na tieto zmeny však musí byť politická vôľa. Štatisticky navrhovaná zmena výrazne pomôže rodinám a ich rodinnému prostrediu z dôvodu, že: - sa prostredníctvom nového nástroja na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa pozitívne vplýva na zhodnocovanie rodinného voľného času a jeho aktívneho trávenia za účelom zlepšenia výchovy detí a ich celkového všestranného osobnostného rozvoja. Od 1. januára sa zavedú nové poukazy na voľnočasové aktivity (športové, vzdelávacie, kultúrne) detí od 5 do 18 rokov vo výške 60 eur mesačne. Poukazy budú univerzálne nárokovateľné rovnako ako prídavky na dieťa bez ohľadu na príjem rodiča. Reforma sa dotkne 718 000 detí vo veku 5 – 18 rokov. - sa zvyšujú sumy daňového bonusu na deti pre pracujúcich rodičov (resp. oprávnené osoby pre uplatnenie daňového bonusu), ktoré priamo pozitívnym spôsobom vplývajú na disponibilné príjmy rodín. Ide o 640 925 domácností, v ktorých je 1 076 580 detí, - sa zvyšujú sumy rodinných prídavkov, ktoré poberajú všetky deti vrátane nepracujúcich rodičov. Zmena sa dotkne poberateľov prídavkov na dieťa pre 1 155 571 detí. Zvýšenie príjmu sa bude týkať v roku 2022 približne 1 116 450 nezaopatrených detí, v roku 2023 približne 1 125 350 nezaopatrených detí, v roku 2024 približne 1 130 000 nezaopatrených detí a v roku 2025 približne 1 135 200. Tieto počty sú rozhodne značné a v tejto situácií veľmi významné. Ako bolo viackrát povedané vláda myslí na svojich občanov. V súvislosti s touto pomocou plánuje v tomto roku minúť, na jednorazové aj systémové opatrenia, 260 miliónov eur. Na budúci rok pomôže vláda svojim občanom sumou vyše jednej miliardy eur. Sú to rozhodne značné prostriedky, ktoré zasiahnu štátny rozpočet, ale treba mať na pamäti, že to robíme pre našich občanov a na úkor subjektov, ktoré na pandémií, či v súlade s vojnou na Ukrajine extrémne zarobili. Pevne verím, že ako prezidentka chápete v akej ťažkej situácii sú rodiny s deťmi na Slovensku a balík pomoci nebude vetovať. Za všetky rodiny s deťmi Vám vopred ďakujem za podpísanie zákona. Poslanec Národnej rady SR Milan Kuriak. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gru
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu