Vyjadrenie: Vojna na Ukrajine: Spolu pracujeme pre občana, práca okresných...

20. mája 2022 17:08
Vyjadrenie: Vojna na Ukrajine: Spolu pracujeme pre občana, práca okresných úradov pri zvládaní krízových situácií je nenahraditeľná Bratislava 20. mája (TASR) - Vedeli ste, čo všetko je prácou okresného úradu, ktorý kompetenčne spadá pod rezort vnútra? Ich úloha je nezastupiteľná, sú predĺženou rukou štátu v regiónoch a prvým kontaktným bodom spolupráce so samosprávami a miestnymi subjektmi. Plnia množstvo úloh aj v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany. Počas pandémie a najnovšie utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine zvládali rovnako ako ďalšie zložky štátu okrem štandardných povinností aj nové výzvy. Okresné úrady zohrávali od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu nesmierne dôležitú úlohu pri koordinácii poskytovania pomoci utečencom štátnymi orgánmi, dobrovoľníkmi a samosprávou. Sú v každodennom kontakte s predstaviteľmi obcí a miest. "Okresné úrady boli predchádzajúcimi vládami decimované personálne, odborne, aj procesne. Napriek tomu sa zhostili úloh, ktoré im prináležia, s maximálnou zodpovednosťou, prístupom a nasadením, za čo im nesmierne ďakujem," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Okresné úrady v tejto fáze krízy koordinujú tzv. poslednú míľu pre ľudí z Ukrajiny, čo znamená napríklad zabezpečovanie núdzového ubytovania, logistiku autobusov s utečencami po krajoch, tiež presun utečencov vlakmi a autobusmi do núdzového ubytovania, ktoré majú na starosti v rámci kraja a okresu. Následne vyhľadávajú strednodobé ubytovanie, zabezpečujú prístup k lekárskej starostlivosti, objednávajú ich na cudzineckú políciu kvôli získaniu štatútu utečenca. Komunikujú tiež s úradmi práce, aby sa odídenci mohli zamestnať, či získať dávky v hmotnej núdzi. V gescii okresných úradov je tiež zabezpečovanie distribúcie testov na Covid-19 utečencom v spolupráci so Slovenským červeným krížom. Zvolávajú krízové štáby a plnia prijaté úlohy. S prednostami okresných úradov sa včera stretol šéf rezortu vnútra Roman Mikulec, ktorý im adresoval aj tieto slová. „Chcem vám z tohto miesta veľmi pekne poďakovať za vašu súčinnosť, pomoc, nasadenie, za to, ako ste zvládali okrem bežných úloh aj úlohy spojené s pandémiou a posledné mesiace aj úlohy v súvislosti s prílevom utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí hľadali pomoc. Uvedomujem si, že máte za sebou náročné týždne a mesiace. Som si vedomý toho, že vďaka vášmu nasadeniu sme mnohé veci zvládli a ja vám za to ďakujem. Veľmi rád si v diskusii vypočujem vaše podnety, poznatky z praxe a spolu s mojím tímom sme otvorení konštruktívnej diskusii o riešeniach. Aj tieto náročné životné situácie nám ukázali, aké dôležité je kvalitné krízové riadenie štátu na všetkých jeho úrovniach a vy ste jeho súčasťou,“ povedal prednostom okresných úradov Roman Mikulec. Dôležitá úloha okresných úradov je kompetenčne aj v tom, aby sa mestám a obciam preplatili náklady za činnosti súvisiace so starostlivosťou o utečencov, tzv. záchranné práce. Ministerstvo vnútra spracovalo pre okresné úrady usmernenie pre financovanie a preplácanie záchranných prác a výdavkov súvisiacich s hromadným prílevom cudzincov. O čo ide? Samosprávam a župám možno po splnení zákonných podmienok refundovať náklady na zabezpečenie núdzového ubytovania a stravy, teda najmä zvýšené náklady na energie, odpad, nákup nevyhnutného materiálu, hygienických potrieb, dezinfekcie, či osobnej dopravy v rámci Slovenska. Medzi refundovateľné výdavky patria aj pohonné hmoty, odvoz odpadu, pranie bielizne, nákup ležadiel, spacích vakov, prikrývok a podobne. Súčasťou usmernenia je presná špecifikácia oprávnených výdavkov pre samosprávy, ako aj postup, ktorý majú podnikatelia a samosprávy dodržať pri predkladaní žiadostí o refundáciu nákladov. To znamená, že keď obec požiada štát o preplatenie, pracovníci okresných úradov všetko dôkladne skontrolujú tak, aby regionálne centrum podpory ministerstva vnútra mohlo požiadať ekonomickú centrálu rezortu o preplatenie nákladov samospráve. V zákonných lehotách veľmi dobre zvládajú proces, aby ľudia, ktorí sa postarali o ubytovanie odídenca vo vlastných domoch či bytoch, mohli dostať príspevok od štátu. Okresné úrady sumarizačné doklady od obcí spracúvajú pomocou aplikácie odhaľujúcej nedostatky a chyby porovnávaním dát s inými informačnými systémami. Trpezlivo komunikujú so samosprávami pri korekcii chýb a poskytujú potrebné konzultácie. Všetko toto úsilie smeruje k tomu, aby samosprávy i obyvatelia mali refundované zákonom definované náklady a aby sa na krízovej situácii "nenabaľovali" špekulanti a podvodníci. K tomu všetkému treba prirátať operatívne riešenie požiadaviek miest a obcí, ministerstiev, a to 24 hodín denne. Pomoc občanom je postavená na spoločnej práci všetkých zložiek vrátane okresných úradov, miest a obcí, vďaka ktorým vytvárame spoločný celok v prospech občana tejto krajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu