Stanovisko:ÚŠP k oboznamovaniu sa s výsledkami vyšetrovania v kauze Vladimíra P.

20. mája 2022 11:55
Bratislava 20. mája (TASR) - "Dozorový prokurátor v trestnej veci obvineného Vladimíra P. pred podaním obžaloby preskúmal a vyhodnotil aj skutočnosť, či obvinenému bolo riadne, v súlade so zákonom, umožnené oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania. Konštatoval, že takúto možnosť dostal, pričom sa oboznamovania nezúčastnil z dôvodov, ktoré objektívne nezakladali dôvod na opakovanie úkonu. Pre podanie obžaloby tak boli splnené procesné podmienky. Obvinený má právo správnosť takéhoto záveru namietať a žiadať jeho preskúmanie pred konajúcim sudcom." TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Jana Tökölyová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu