Oznámenie: Oslavy 30. výročia sústavy Natura 2000

19. mája 2022 13:56
Oslavy 30. výročia sústavy Natura 2000 sa uskutočnia v piatok 20. mája na viacerých miestach Slovenska. Podujatia sú určené pre širokú verejnosť a sú bezplatné. V CHKO Záhorie sa podujatia zúčastní štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Juraj Smatana. Harmonogram: 14.00 - 18.00 CHKO Záhorie Envirohry pre rodiny s deťmi - lovenie bezstavovcov, objavovanie hmyzu cez pozorovacie poháriky, výroba hávedníkov. Podujatia sa zúčastní štátny tajomník Juraj Smatana. Link na udalosť: https://www.facebook.com/events/593595381746088/ Bratislava, parkovisko pod hradom Devín 08.00 - 13.00 CHKO Poľana Exkurzia do ÚEV Hradné lúky so ZŠ Očová. Zážitkový program pre ZŠ a deti. Infostánok NATURA 2000. Očová 09.00 – 17.00 CHKO Latorica Aktivita zameraná na xerotermné biotopy, invázne rastliny a ich odstraňovanie. Kráľovský Chlmec/Veľký kopec, Ibrányiho ulica 1241/13 (posledná bytovka pri ceste do záhradiek a na Veľký kopec) 09.00 – 13.00 CHKO Horná Orava Stretnutie pre študentov a pedagógov na nábreží Oravskej priehrady. Rozprávanie o CHVÚ Horná Orava a o vzácnych ÚEV v CHKO Horná Orava. Kolo envirohier pre menších o spoznávaní prírody vo svojom okolí. Vyrábanie búdok pre netopiere a vtáctvo. Námestovo, Nábrežie Oravskej priehrady 09.00 – 15.00 NP Muránska planina (30. júla) Program sa bude niesť v duchu významu manažmentu územia - biodiverzita lúčnych ekosystémov a ich zachovanie vo vzťahu človek a príroda, vodné ekosystémy a ich biodiverzita. Sysľovisko Biele vody TASR o tom dnes informovali z tlačového oddelenia MŽP SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kh
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu