Oznámenie: Program ministra životného prostredia SR Jána Budaja

19. mája 2022 10:02
Program ministra životného prostredia SR Jána Budaja v piatok 20. mája pri príležitosti návštevy rakúskej ministerky pre klimatické opatrenia, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Leonore Gewessler: 09.20 Príchod ministerky Leonore Gewessler, nástup na loď Kriváň - fototermín Bratislava, parkovisko Fajnorovo nábrežie 11.30 Vystúpenie z lode - fototermín Bratislava, prístav Devín 11.45 Kladenie vencov k pamätníku Brána Slobody - fototermín Bratislava, Devín 12.00 Návšteva moravských brehov, symbolický akt na posilnenie slovensko-rakúskej spolupráce - fototermín 12.45 Tlačová konferencia V prípade záujmu je potrebné potvrdiť účasť na adrese hovorca@enviro.gov.sk. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kh
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu