Snina: Mesto stanovuje pravidlá pre participatívny rozpočet

14. mája 2022 17:50
Snina 14. mája (TASR) - S cieľom vytvoriť nový vzťah medzi samosprávou a občanmi a priestor pre aktivity a záujmy obyvateľov zameraných na zlepšenie života v meste s ich aktívnou spoluúčasťou chce mesto Snina prijať dokument stanovujúci pravidlá participatívneho rozpočtu. Mestskí poslanci o ňom budú rozhodovať na svojom najbližšom zasadnutí (19. 5.). "Mesto Snina zavedením participatívneho rozpočtu ako súčasti samosprávnych procesov umožňuje občanom zapájať sa do verejného života v čo najširšej možnej miere. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta a rozšírenie možností ich aktívnej participácie," uvádza dokument zverejnený na webe mesta. K participatívnym procesom mesto okrem participatívneho rozpočtu zaradilo aj participatívnu tvorbu verejných politík a službu Odkaz pre starostu. Na participatívny rozpočet, ktorý počíta s občianskymi projektmi v environmentálnej, kultúrnej, športovej a sociálnej oblasti, vyčlenila samospráva vo svojom rozpočte na tento rok 5000 eur. V rámci participatívnej tvorby verejných politík chce mesto do rozhodovania o veciach verejných zapojiť zástupcov verejnej správy a zainteresovaných aktérov, Odkaz pre starostu je aplikácia, prostredníctvom ktorej podávajú občania svoje podnety, postrehy a návrhy na to, čo by sa v meste malo zmeniť či vylepšiť. dur mac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu