Vyjadrenie: MZVEZ: M. Klus: Európska integrácia Severného Macedónska by mala...

14. mája 2022 13:54
Vyjadrenie: MZVEZ: M. Klus: Európska integrácia Severného Macedónska by mala byť strategickou prioritou celej Európskej únie Bratislava 14. mája (TASR) - "Severné Macedónsko je dôležitým spojencom a partnerom Slovenska v regióne západného Balkánu. Obe naše krajiny sú členmi NATO a ja verím, že opätovné naštartovanie prístupových rokovaní a budúce členstvo Severného Macedónska v Európskej únii nám zásadne uľahčí ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce. Zároveň vďaka vlastnej skúsenosti veľmi dobre vieme, aká dôležitá je pre záujemcov o členstvo v EÚ silná podpora ich proeurópskeho smerovania." Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 12. mája 2022 v Bratislave, počas konzultácií so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Severného Macedónska Zoranom Popovom. Partneri sa zhodli, že vzťahy medzi Skopje a Bratislavou sú na vysokej úrovni, čo okrem iného potvrdzuje aj minuloročné otvorenie veľvyslanectva Severného Macedónska v SR. Okrem toho v nadchádzajúcom období majú obe krajiny spoločnú ambíciou zdvojnásobiť objem vzájomného obchodu. Popri otázkach bilaterálnej spolupráce partneri diskutovali aj o ďalších aktuálnych témach, vrátane dopadu ruskej agresie voči Ukrajine na región západného Balkánu. Dôležitou témou bolo aj rozširovanie EÚ a naša pokračujúca podpora európskej integrácie Severného Macedónska, ale aj Albánska. Štátny tajomník Zoran Popov sa poďakoval za pomoc, ktorú v nedávnom období poskytlo Slovensko Severnému Macedónsku v humanitárnej oblasti, špeciálne v rámci boja proti pandémii COVID-19. Osobitne tiež vyzdvihol fungovanie projektu Národného konventu o EÚ v Severnom Macedónsku, ktorý od roku 2017 podporuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) a Agentúra Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID). Na záver rokovaní si obaja štátni tajomníci položením kytíc k Bráne Slobody pod Hradom Devín uctili pamiatku štyroch stoviek mužov a žien usmrtených na hraniciach bývalého Československa pri pokuse o útek pred totalitným režimom. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu