Vyjadrenie: GP SR: Prvý námestník J. Kandera na podujatí Nadalova sieť vo Viedni

13. mája 2022 12:59
Bratislava/Viedeň 13. mája (TASR) - V dňoch 11. až 13. mája 2022 sa vo Viedni uskutočnil už 13. ročník zhromaždenia štátnych zástupcov, prokurátorov alebo zodpovedajúcich inštitúcií pri najvyšších súdoch Európskej únie. Organizácia je tiež známa ako Nadalova sieť, na počesť jedného z jeho zakladajúcich členov Jean Louis Nadala, generálneho prokurátora pri Kasačnom súde vo Francúzsku, ktorý bol jej prvým prezidentom. Slovensko na tomto podujatí reprezentoval prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Kandera. Prvé zasadnutie otvorila hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila potrebu spolupráce Úradu európskej prokuratúry (EPPO) s Eurojustom a národnými prokuratúrami jednotlivých členských štátov. Doterajšiu označila za zónu európskej prokuratúry, ktorá pôsobí ako jednotný justičný orgán so spoločným cieľom. V druhej sa časti sa delegáti z jednotlivých členských krajín venovali budúcnosti Nadalovej siete. Otvorila sa diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov k činnosti tejto platformy či jej budúceho odborného smerovania. Okrem prvého námestníka generálneho prokurátora SR Jozefa Kanderu k téme smerovania Nadalovej siete vystúpili viceprezident Eurojustu Bostjan Skrlec, federálny generálny prokurátor Nemecka Peter Frank, generálna prokurátorka Luxemburska Martine Solovieff, národný prokurátor Poľska Dariusz Barski či generálny prokurátor Maďarska Péter Polt. "Osobná výmena názorov a skúseností na najvyššej úrovni vedenia prokuratúr je práve v súčasných ťažkých časoch pre Európu nesmierne dôležitá. Som rád, že som v zastúpení generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku využil možnosť konzultovať interné problémy rezortov prokuratúr s jednotlivými kolegami a vyjadriť si vzájomnú podporu v tomto náročnom profesionálnom pôsobení," uviedol prvý námestník generálneho prokurátora SR Jaozef Kandera, ktorý sa na podujatí stretol aj s prezidentom Medzinárodnej asociácie prokurátorov Cheol- Kyu Hwangom. Za hostiteľskú krajinu sa delegátom prihovorili generálny prokurátor Rakúska a súčasný prezident Nadalovej siete Francz Plöchl, prezidentka Rakúskeho odvolanieho súdu Elisabeth Lovreková, prezidentka Rakúskej asociácie prokurátorov Cornelia Kollerová či federálna ministerka spravodlivosti Alma Zadičová. Účastníkov samitu sa snažila online formou osloviť aj generálna prokurátorka Ukrajiny Iryna Venediktovová, keď informovala o súčasnom dianí a porušovaní štandardov medzinárodného práva v súvislosti s vojenskou agresiou Ruskej federácie. Vyzdvihla tiež podporu Generálnej prokuratúry SR pri vyšetrovaní vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti. Sieť prokurátorov alebo zodpovedajúcich inštitúcií pri najvyšších súdoch členských štátov Európskej únie vydala na 13. výročnej konferencii vo Viedni dňa 12. mája 2022 toto vyhlásenie: Vyhlásenie k Ukrajine Sieť prokurátorov alebo zodpovedajúcich inštitúcií pri najvyšších súdoch členských štátov EÚ dôrazne odsudzuje agresívnu vojnu vedenú Ruskom proti Ukrajine a závažné trestné činy spáchané v dôsledku vojnových činov. Vyzýva na okamžité ukončenie vojny a na obnovenie a zabezpečenie mieru prostredníctvom cieľavedomých rokovaní. Vyjadruje najväčšie obavy o ukrajinský ľud a ubezpečuje Ukrajinu a jej obyvateľov o svojej plnej solidarite. Členovia siete budú v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami, svojou oblasťou pôsobenia a svojimi konkrétnymi možnosťami čo najefektívnejšie podporovať ukrajinské orgány pri zhromažďovaní a zabezpečovaní dôkazov, ako aj pri vyšetrovaní a stíhaní závažných trestných činov spáchaných v rámci ozbrojeného konfliktu. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Generálnej prokuratúry SR: https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=3008 TASR o tom informoval Dalibor Skladan, hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. hl
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu