Nitra: Výstava Expedícia pravek predstaví život v rôznych epochách dejín

13. mája 2022 12:39
Nitra 13. mája (TASR) - V Ponitrianskom múzeu v Nitre v týchto dňoch sprístupnili interaktívnu výstavu Expedícia pravek. Návštevníkom umožní nahliadnuť do rôznych epoch praveku, od staršej doby kamennej až po dobu bronzovú. Ústrednou myšlienkou výstavy je prezentácia a interpretácia hmotných dokladov o osídlení územia Nitry a nitrianskeho regiónu. "Dôraz kladieme na zážitkové vzdelávanie detí a mládeže. Súčasťou múzejnej interpretácie je umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov priamo vo výstavnom priestore a experimentovanie," uviedli organizátori. Nová expozícia sa sústredí na pravekého človeka a jeho spôsob života. Prostredníctvom originálnych archeologických nálezov v podobe nástrojov, zbraní, ozdôb či keramiky poukazuje na samotný vznik ľudského rodu. Zároveň zobrazuje životnú úroveň pravekých ľudí a ich spôsob života v kmeňových a rodových spoločenstvách. "Dokumentuje aj nadstavbovú sféru uvedených období praveku, teda náboženské predstavy, zvyky a kult, ktoré sú zhmotnené v archeologických artefaktoch," pripomenuli organizátori. Výstava Expedícia pravek potrvá v Ponitrianskom múzeu do 30. augusta. Jej súčasťou sú aj tvorivé dielne pod názvom Umenie v praveku. "Zamerané sú na výrobu rôznych kultových predmetov a šperkov a sú učené hlavne deťom a mládeži v školskom veku," pripomenulo múzeum. van tur
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu